திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For TNPSC GROUP 2 and 4; [07 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Q1.  கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தை/ எழுத்துக்கள்/ எண்/ எண் ஜோடியைக் கண்டறியவும்.

(a) QJ

(b) SH

(c)  LN

(d) UF

 

Q2.  கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தை/ எழுத்துக்கள்/ எண்/ எண் ஜோடியைக் கண்டறியவும்.

(a) 529

(b) 549

(c) 731

(d) 523

 

Q3.  ஒரு தொடர் விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

VWX, BCD, HIJ, ?

(a) MOQ

(b) NOP

(c) GHI

(d) TUV

 

Q4.  ஒரு தொடர் விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

MN, PQ, TU, YZ, ?

(a) YZ

(b) AB

(c) EF

(d) EJ

 

Q5. ஒரு தொடர் விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

10, 29, 66, 127, ?

(a) 330

(b) 115

(c) 218

(d) 273

 

Q6. ஒரு மாதத்தின் முதல் ஆறு நாட்களில் ஒரு நகரத்தின் சராசரி வெப்பநிலை 41 °C அதே மாதத்தின் முதல் ஐந்து நாட்களின் வெப்பநிலைகளின் தொகை 201 °C ஆகும். அதே  மாதத்தின் ஆறாம் நாள் வெப்பநிலை என்ன?

(a) 40°C

(b) 45°C

(c) 46°C

(d) 50°C

 

Q7. பின்வரும் கேள்வியில், கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலிருந்து காணாமல் போன எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

(a) 400

(b) 150

(c) 100

(d) 625

 

Q8. சோனால் அமரின் வடக்கே நிற்கிறார் மற்றும் மஹியின் மேற்கில் நிற்கிறார் . அமரைப் பொறுத்த வரை  மஹி  எந்த திசையில்  நிற்கிறார்?

(a) தென்மேற்கு

(b) வடமேற்கு

(c) வடக்கு-கிழக்கு

(d) தென்கிழக்கு

 

Q9. ஏதேனும் ஒரு மாற்றில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி ஒரு சொல் எண்களின் தொகுப்பால் மட்டுமே குறிக்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு மெட்ரிக்ஸில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, மாற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் தொகுப்புகள் இரண்டு வகை எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. மேட்ரிக்ஸ் -1 இன் நெடுவரிசைகள் மற்றும் வரிசைகள் 0 முதல் 4 வரையிலும், மேட்ரிக்ஸ்- II இன் எழுத்துக்கள் 5 முதல் 9 வரையிலும் எண்ணப்பட்டுள்ளன. இந்த மெட்ரிக்ஸிலிருந்து ஒரு கடிதம் முதலில் அதன் வரிசையிலும் அடுத்தது அதன் நெடுவரிசையிலும் குறிப்பிடப்படலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ‘இ ’68, 99 போன்றவற்றால் குறிப்பிடப்படலாம் மற்றும்’ N ‘ஐ 20, 31 போன்றவற்றால் குறிப்பிடலாம். அதேபோல்,’ LION ‘என்ற வார்த்தையின் தொகுப்பை நீங்கள் அடையாளம் காண வேண்டும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1 திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

(a) 41, 10, 69, 76

(b) 86, 69, 04, 41

(c) 44, 59, 88, 20

(d) 57, 66, 31, 04

 

Q10. ஒரு சிறுவனும் ஒரு பெண்ணும் பூங்காவில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண்ணின் தாய்வழி தாத்தாவின் ஒரே மகள், பையனின் தந்தையின் சகோதரி. பையன் பெண்ணுடன் எப்படி தொடர்புடையவன்?

(a) தந்தை

(b) தாத்தா

(c) மகன்

(d) உறவினர்

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. Expect LN other three are set of corresponding opposite letters.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

 

S2. Ans.(a)

Sol. 529 is a perfect square of 23.

 

S3. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

 

S4. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S5. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

 

S6. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_130.1

 

S8. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_140.1

 

S9. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

 

S10. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_160.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NAV75(75% Offer + double validity)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_170.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?