திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]

GENERAL Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் November 2nd Week 2021


Q1. இரண்டாவது எழுத்து ஜோடி முதல் எழுத்து ஜோடியுடன் தொடர்புடையது போல் மூன்றாவது எழுத்து-ஜோடியுடன் தொடர்புடைய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடு?

DH: HL: : GK : ?

(a) KO

(b) LO

(c) LM

(d) KL

 

Q2. பின்வரும் நான்கு எண்களில் மூன்று ஜோடிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் ஒரே மாதிரியாகவும் ஒன்று வேறுபட்டதாகவும் இருக்கும். வேறுபட்ட எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

(a) 6, 16

(b) 6, 12

(c) 24, 4

(d) 12, 8

 

Q3. ஒரு குறியீட்டு மொழியில், ‘BADGE’ என்பதை ‘4281410’ என்று எழுதினால், அந்த மொழியில் ‘NORMS’ எப்படி எழுதப்படும்?

(a)  2832362436

(b)  2430362630

(c)  1415181320

(d)  2830362638

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் பொருந்தாத எண்ணைக் கண்டறியவும்.

2, 6, 6, 10, 8, 12, 12, 15, 14, 18

(a) 15

(b) 8

(c) 18

(d) 12

 

Q5. கொடுக்கப்பட்ட வடிவத்தை கவனமாகப் படித்து அதில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றக்கூடிய எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவா?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_50.1

(a) 15

(b) 25

(c) 22

(d) 23

 

Q6. அறிக்கைகள்:

 1. அனைத்து நாற்காலிகளும் மரத்தால் செய்யப்பட்டவை
 2. எந்த மரமும் மரச்சாமான்கள் அல்ல

முடிவுகள்:

 1. அனைத்து நாற்காலிகளும் மரச்சாமான்கள்
 2. சில மரச்சாமான்கள் மரத்தாலானவை

 

(a) முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றும்

(b) I மற்றும் II இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றும்

(c) முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றும்

(d) முடிவு I அல்லது II பின்பற்றப்படவில்லை

 

Q7. தீபாலியின் சகோதரியான கீதாஞ்சலியின் கணவர் ஜெய். விஜய்யின் மகள் தீபாலி. சரிதா ரோஹித்தின் மாமியார். ஜெய்யின் தந்தை ஹரிஷ் சந்தர், விஜய்யின் மனைவி சரிதா. விஜய், சரிதா தம்பதிக்கு இரண்டு மகள்கள் மட்டுமே உள்ளனர். ரோஹித்துக்கும் விஜய்க்கும் எப்படி தொடர்பு?

 

(a) மகன்

(b) மருமகன்

(c) மாமனார்

(d) தந்தை

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட வகுப்புகளுக்கு (classes) இடையிலான உறவை சிறப்பாகக் குறிக்கும் வென் வரைபடத்தைக் கண்டறியவும்

வீனஸ், கிரகம், சூரியன் (Venus, Planet, Sun)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Q9. V, W, X, Y மற்றும் Z ஆகியவை வடக்கு நோக்கி வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன. W என்பது V மற்றும் X இடையே உள்ளது. ஒரு முனையில் இருக்கும் Z க்கு இடதுபுறத்தில் Y உள்ளது. X வரிசையின் மையத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது. X இன் உடனடி வலதுபுறம் யார்?

(a) Z

(b)  V

(c)  W

(d)  Y

 

Q10. ஒரு குடும்பத்தில், திரு மற்றும் திருமதி கஜானனுக்கு ஐந்து மகள்கள் உள்ளனர், ஒவ்வொரு மகளுக்கும் ஒரு சகோதரர் உள்ளனர். குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் உள்ளனர்?

(a)  8

(b)  6

(c)  12

(d)  10

Practice These DAILY Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை)  and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

 

 

Solutions

S1.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_60.1

S2.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_70.1

S3.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_80.1

 

S4.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_90.1

 

 

S5.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_100.1

 

S6.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_110.1

As per the Venn diagram derived from the given statements it is clear that none of the conclusion follows.

 

S7.Ans. (b)

Sol. According to the following family chart Rohit is the son-in-law of Vijay.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_120.1

S8.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_130.1

 

S9.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_140.1

Y is to the immediate right of X.

 

S10.Ans. (a)

Sol. Members in the family are: – Mr. Gajanan + Mrs. Gajanan + Five girls + One boy = 8

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [18 November 2021]_150.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?