திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 Check Here : Weekly Current Affairs in Tamil 3rd Week of November 2021

Q1.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_50.1

(a)        29

(b)        39

(c)        31

(d)        41

Q2. 11 × 12 × 13 = 234, 24 × 23 × 35 = 658, 31 × 43 × 54 =?

(a)        497

(b)        974

(c)        749

(d)        479

Q3. ஆங்கில அகராதியில் உள்ள வரிசைப்படி பின்வரும் சொற்களை வரிசைப்படுத்தவும்:

1.        Caricature

2.        Cardinal

3.        Carnivore

4.        Cartoon

5.        Category

(a)        2, 1, 3, 4, 5

(b)        4, 5, 1, 3, 2

(c)        1, 2, 3, 4, 5

(d)        2, 1, 3, 5, 4

Q4. கேள்வி படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தாளை மடிப்பதன் மூலம் உருவாகும் கனசதுரத்தைத் தேர்ந்தெடு?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_60.1

பதில் படம்:.

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_70.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_80.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_90.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_100.1

Q5. பின்வரும் வென் வரைபடங்களில் எது நண்பர்வழிகாட்டி மற்றும் தத்துவஞானி ஆகியோருக்கு இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது?

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_110.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_120.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_130.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_140.1

Q6. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து விடுபட்டதைக் கண்டறியவும்.

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_150.1

பதில் படம்:

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_160.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_170.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_180.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_190.1

Q7. பின்வரும் கேள்விகள் ஒவ்வொன்றிலும்எந்தப் பதில் உருவம் கேள்விப் படத்தில் உள்ள வடிவத்தை நிறைவு செய்யும்?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_200.1

பதில் படம்:

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_210.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_220.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_230.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_240.1

Q8. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பிஹு % அசாம் % % ஓணம் % __?__

(a) கர்நாடகா

(b) கேரளா

(c) ஒடிசா

(d) தமிழ்நாடு

Q9. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தை ஜோடியைக் கண்டறியவும்.

(a)         Googly

(b)         Swing

(c)        Bouncer

(d)        Yorker

Q10. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

DWEV, FUGT, HSIR, ?

(a)        JKQP

(b)        JPQK

(c)        JQKP

(d)        JPKQ

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

Solutions

S1.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_250.1

S2.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_260.1

S3.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_270.1

S4.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_280.1

S5.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_290.1

Some guides may be philosophers and vice versa.

Some friends may be guides and vice versa.

Some friends may be philosophers and vice versa.

Some philosopher guides may be friends.

S6.Ans. (b)

Sol.    In each subsequent figure one line segment is added.

S7.Ans. (d)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_300.1

S8.Ans. (b)

Sol.    Bihu is celebrated in Assam. Similarly, Onam is celebrated in Kerala.

S9.Ans. (a)

Sol.   Except Googly, all other terms are related to the fast bowling in the game of cricket. Googly is related to spin bowling.

S10.Ans. (c)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_310.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- ME75-75% OFFER + Double Validity

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_320.1
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON nov 29 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?