திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [25 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021


Q1. எந்த விடை எண் கேள்விப் படத்தை நிறைவு செய்யும்?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

பதில் படம்:

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

 

Q2.  கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு வட்ட காகிதம் மடித்து குத்தப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து, விரிக்கும்போது அது எப்படித் தோன்றும்?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

பதில் படம்:

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_130.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_140.1

 

Q3. MN வரிசையில் ஒரு கண்ணாடி வைக்கப்பட்டால், கொடுக்கப்பட்ட உருவத்தின் சரியான படம் எது?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

பதில் படம்:

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_160.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_170.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_180.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_190.1

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் எது பின்வருவனவற்றின் அர்த்தமுள்ள வரிசையாக இருக்கும்?

 1. இலை
 2. பழம்
 3. தண்டு
 4. வேர்கள்
 5. மலர்

(a) 4, 1, 3, 5, 2

(b) 4, 3, 1, 2, 5

(c) 4, 3, 1, 5, 2

(d) 3, 4, 1, 5, 2

 

Q5. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_200.1

(a) 64

(b) 54

(c) 42

(d) 35

 

Q6.  ராகுலை விட ப்ரிதி அதிக மதிப்பெண் பெற்றார். திவ்யாவுக்கு இணையாக யமுனா மதிப்பெண் பெற்றார். மஞ்சுவை விட லோகிதா குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றார். யமுனாவை விட ராகுல் அதிக மதிப்பெண்  பெற்றார். திவ்யாவை விட மஞ்சு குறைவான மதிப்பெண்  எடுத்தார். குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றவர் யார்?

(a) ராகுல்

(b) லோகிதா

(c) மஞ்சு

(d) யமுனா

 

Q7.  ‘KEDGY’  ‘EKDYG’ என குறியிடப்பட்டால், LIGHT  எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

(a) ILHTG

(b) ILGHT

(c) ILGTH

(d) THGIL

 

Q8. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

6, 17, 39, 72, ?

(a) 116

(b) 127

(c) 94

(d) 83

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட  எண் ஜோடியைக் கண்டறியவும்

(a) 28-16

(b) 30-20

(c) 46-36

(d) 53-43

 

Q10. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பூச்சிகள்: பூச்சியியல்: : பாம்புகள் : ?

(a) அஃராலஜி

(b) ஓபியோலஜி

(c) மைக்கோலஜி

(d) செட்டாலஜி

 

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_210.1

 

S2.Ans. (a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_220.1

 

S3.Ans. (c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_230.1

 

S4.Ans. (c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_240.1

 

S5.Ans. (d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_250.1

 

S6.Ans. (b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_260.1

 

S7.Ans. (c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_270.1

 

S8.Ans. (a)

Sol.  The given number series is based on the following pattern:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_280.1

 

S9.Ans. (a)

Sol. Except 28–16, in all other pairs, the difference between the two numbers is 10.

30 – 20 = 10, 46 – 36 = 10, 53 – 43 = 10 But, 28 – 16 = 12

 

S10.Ans. (b)

Sol. Entomology is that branch of science which deals with insects.

Similarly, the scientific study of snakes is called ophiology.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_290.1
VETRI REASONING BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?