திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [24 September 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

 

 

Directions (1-2): பின்வரும் கேள்விகள் ஒவ்வொன்றிலும், கொடுக்கப்பட்ட விதி என்ன என்பதை எழுத்து-தொடர் பின்வருமாறு கண்டுபிடிக்கவும்.

Q1.  தொடரின் அருகிலுள்ள எழுத்துக்களுக்கு இடையில் தவிர்க்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு

(a) MPSVYBE

(b) QSVYZCF

(c) SVZCGJN

(d) ZCGKMPR

 

Q2. அருகிலுள்ள எழுத்துக்களுக்கு இடையில் தவிர்க்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை வரிசையில் குறையாது.

(a) EQZFI

(b) GWIQU

(c) MGVFK

(d) PJXHM

 

Directions (3-5): கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துத் தொடரைப் படித்து, பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்:

Q3.  கொடுக்கப்பட்ட ஏற்பாட்டில் எந்த இரண்டு அயலவர்கள் அகர வரிசையில் தொலைவில் உள்ளன?

(a) B மற்றும் Q

(b) D மற்றும் Y

(c) U மற்றும் F

(d) V மற்றும் E

 

Q4.  இடங்களை மாற்றியிருந்தாலும் அகர வரிசைப்படி அதே எழுத்தை எந்த எழுத்து கொண்டுள்ளது?

(a) M

(b) N

(c) O

(d) P

 

Q5. எந்த மூன்று எழுத்துக்கள் இடங்களை மாற்றினாலும் அகர வரிசையில் உள்ள அதே தூரத்தைக் கொண்டுள்ளன?

(a) HMP

(b) NQZ

(c) QOE

(d) YLE

 

Directions (6-10): கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களின் எழுத்துக்கள் குழப்பமடைந்துள்ளன. நீங்கள் வார்த்தைகளை உருவாக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு எழுத்தும் எண்ணிடப்பட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான்கு விருப்பத்தேர்வுகளால் பின்பற்றப்படுகிறது. சொற்களை உருவாக்க எண்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட எழுத்துக்களின் சரியான வரிசையைக் கொடுக்கும் விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

Q6.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_50.1

(a) 1, 3, 2, 4, 6, 5

(b) 3, 2, 6, 5, 4, 1

(c) 4, 3, 2, 6, 5, 1

(d) 4, 5, 2, 3, 6, 1

 

Q7.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_60.1

(a) 1, 6, 2, 4, 3, 5

(b) 2, 3, 5, 4, 6, 1

(c) 4, 6, 2, 5, 3, 1

(d) 6, 5, 2, 3, 1, 4

 

Q8.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_70.1

(a) 1, 2, 4, 5, 6, 3

(b) 3, 2, 4, 1, 6, 5

(c) 4, 2, 3, 1, 5, 6

(d) 6, 5, 3, 2, 4, 1

 

Q9.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_80.1

(a) 1, 3, 2, 6, 4, 5

(b) 3, 2, 4, 6, 1, 5

(c) 4, 3, 2, 5, 1, 6

(d) 4, 6, 5, 2, 3, 1

 

Q10.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_90.1

(a) 2, 1, 6, 4, 3, 5

(b) 2, 6, 4, 3, 5, 1

(c) 4, 2, 1, 6, 5, 3

(d) 4, 3, 6, 5, 2, 1

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_100.1

 

S2. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_110.1

 

S3. Ans.(b)

Sol. Clearly, D and Y are neighbours in the given series and are separated by the maximum number of letters i.e. 20 in the English alphabet.

 

S4. Ans.(d)

Sol. P has O and Q as its neighbours in the given series as well as in the English alphabet.

 

S5. Ans.(d)

Sol. There are 12 letters between L and Y and 5 letters between F and L in the given series as well as in the English alphabet.

 

S6. Ans.(c)

Sol. BRIGHT

 

S7. Ans.(c)

Sol. CARTON

 

S8. Ans.(b)

Sol. TACKLE

 

S9. Ans.(c)

Sol. NATURE

 

S10. Ans.(c)

Sol. HANDLE

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_120.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?