திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [21 September 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

 

Q1. இரண்டாவது எழுத்து இணை, முதல் எழுத்து இணையுடன் தொடர்புடையதைப் போலவே, மூன்றாவது எழுத்து-இணையுடன் தொடர்புடைய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

DH: HL: : GK : ?

 1. KO
 2. LO
 3. LM
 4. KL

 

Q2. பின்வரும் நான்கு எண் இணைகளில், மூன்று குறிப்பிட்ட வழியில் ஒத்தவை மற்றும் ஒன்று வேறுபட்டுள்ளது. வேறுபட்ட எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 1. 6, 16
 2. 6, 12
 3. 24, 4
 4. 12, 8

 

Q3. ஒரு குறியீட்டு மொழியில், ‘BADGE’ என்பது ‘4281410’ என எழுதப்பட்டால், அந்த மொழியில் ‘NORMS’ என்பது எப்படி எழுதப்படும்?

 1. 2832362436
 2. 2430362630
 3. 1415181320
 4. 2830362638

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட தொடரில், சேராத எண்ணை அடையாளம் காணவும்.

2, 6, 6, 10, 8, 12, 12, 15, 14, 18

 1. 15
 2. 8
 3. 18
 4. 12

 

Q5. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை கவனமாகப் படித்து, அதில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றக்கூடிய எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_50.1

 1. 15
 2. 25
 3. 22
 4. 23

 

Q6. அறிக்கைகள்:

 1. அனைத்து நாற்காலிகளும் மரமாகும்.
 2. எந்த மரமும் மரச்சாமான் அல்ல.

முடிவுரை:

 1. அனைத்து நாற்காலிகளும் மரச்சாமான் ஆகும்.
 2. சில மரச்சாமான் மரம் ஆகும்.

 

 1. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
 2. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றுகின்றன.
 3. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
 4. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றவில்லை.

 

Q7. ஜெய் தீபாலியின் சகோதரியான கீதாஞ்சலியின் கணவர். தீபாலி விஜயின் மகள். சரிதா ரோஹித்தின் மாமியார். ஹரிஷ் சந்தர் ஜெய்யின் தந்தை மற்றும் சரிதா விஜய்யின் மனைவி. விஜய் மற்றும் சரிதாவுக்கு இரண்டு மகள்கள் மட்டுமே உள்ளனர். ரோஹித் விஜய்யுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையவர்?

 1. மகன்
 2. மருமகன்
 3. மாமனார்
 4. தந்தை

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட வர்க்கங்களுக்கு இடையிலான உறவை சிறப்பாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வென் வரைபடத்தை அடையாளம் காணவும்.

சுக்கிரன், கிரகம், சூரியன்

a. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_60.1

b. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_70.1

c. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_80.1

d. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_90.1

 

Q9. V, W, X, Y மற்றும் Z வரிசையாக வடக்கு நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். W என்பவர் V மற்றும் X க்கு இடையில் அமர்ந்திருக்கிறார், Y என்பவர், வரிசையின் ஒரு முனையில் இருக்கும் Z க்கு இடது பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். X வரிசையின் மையத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். X இன் உடனடி வலது பக்கத்தில் யார் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

 1. Z
 2. V
 3. W
 4. Y

 

Q10. ஒரு குடும்பத்தில், திரு மற்றும் திருமதி கஜானனுக்கு ஐந்து மகள்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு மகளுக்கும் ஒரு சகோதரர் உள்ளனர். குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்?

 1. 8
 2. 6
 3. 12
 4. 10

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1.Ans. (a)

Sol.  Alphabet is increased by 4 positions.

D+4=H, H+4=L

G+4=K, K+4=O

 

S2.Ans. (b)

Sol. except option (b), all follow the logic given below-

First number × second number = 96

 

S3.Ans. (d)

Sol. ‘BADGE’ = 4281410

B × 2 = 4

A × 2 = 2

D × 2 = 8

G × 2 = 14

E × 2 = 10

In the same way,

NORMS = 2830362638

N × 2 = 28

O × 2 = 30

R × 2 = 36

M × 2 = 26

S × 2 = 38

 

S4.Ans. (a)

Sol.  There is 2 alternate series

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_100.1

 

S5.Ans. (c)

Sol. 1st Column: 3 + 14 = 17 × 2 = 34

2nd Column:18 + 13 = 31 × 2 = 62

3rd Column: 27 + 22 = 49 × 2 = 98

 

S6.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_110.1

As per the Venn diagram derived from the given statements it is clear that none of the conclusion follows.

 

S7.Ans. (b)

Sol. According to the following family chart Rohit is the son-in-law of Vijay.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_120.1

 

S8.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_130.1

 

S9.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_140.1

Y is to the immediate right of X.

 

S10.Ans. (a)

Sol. Members in the family are: – Mr. Gajanan + Mrs. Gajanan + Five girls + One boy = 8

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_150.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?