திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES (தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள் October 2021

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ரோந்து : பாதுகாப்பு :: காப்பீடு : ?

(a) பணம்

(b) கொள்கை

(c) சேமிப்பு

(d) ஆபத்து

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து மாறுபட்ட எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் 

(a) 101–90

(b) 201–190

(c) 301–291

(d) 401–390

Q3. ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுஅதில் ஒரு எண் இல்லை. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

NOM, OPN, PQO, ?

(a) RQP

(b) OQP

(c) QRP

(d) RPO

Q4. மற்றும் இடத்தில் என்ன இருக்கும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_50.1

   

(a) 31C, 4P

(b) 30C, 5P

(c) 30C, 7Q

(d) 40D, 6M

Q5.11 * 7 * 9 * 2    எந்த விருப்பம் சரியானது?

(a) – × ÷

(b) + = ×

(c) × ÷ =

(d) + = –

Q6. அகராதியில் உள்ள வரிசைப்படி பின்வரும் சொற்களை வரிசைப்படுத்தவும்:

 (1) Noble (2) Nobilitary

(3) Noblesse (4) Nobility

(5) Nobble

(a) 1, 4, 3, 2, 5  

(b) 3, 4, 1, 2, 5

(c) 5, 2, 4, 1, 3

(d) 2, 4, 3, 5, 1

Q7. ரீட்டாவைக் காட்டி நிகில் சொன்னான். அவளுடைய அம்மாவின் மகனுக்கு நான் ஒரே மகன். நிகிலுக்கும் ரீட்டாவுக்கும் எப்படி தொடர்பு?

(a) அத்தை

(b) மருமகள்

(c) அம்மா

(dஅத்தை/மாமன்  பிள்ளை        

Q8. டிசம்பர் மாதம் 17 ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை என்றால். மாதத்தில் எந்த நாள் அதிகபட்ச நாளாக இருக்கும்?

(a) திங்கட்கிழமை

(b) செவ்வாய்

(c) புதன்கிழமை

(d) வெள்ளிக்கிழமை

Q9. கொடுக்கப்பட்ட உருவத்தை உருவாக்க தேவையான குறைந்தபட்ச நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_60.1

(a)  16

(b) 17

(c) 18

(d) 19

Q10. என்பது க்கு தென்மேற்கே 40 மீ. என்பது B க்கு 40 மீ தென்கிழக்கே உள்ளது. பிறகு, C என்பது வின் எந்த திசையில் உள்ளது?

(a) கிழக்கு

(b) மேற்கு

(c) வடகிழக்கு

(d) தெற்கு

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans.(d); 

Sol. In order to ensure security, police or defence personnel patrol the area. Similarly, to cover risk, insurance is done.

S2.Ans.(c); 

Sol. All except option ‘c’ the difference of both pair is 11.

S3.Ans(c); 

Sol. In every term, every letter (first, middle, last) increases with next letters. So missing term is QRP.

S4.Ans.(c); 

Sol. In middle column in alphabets there is 2 place value difference and digit is multiplication of both first and third digit.

S5.Ans.(b);

Sol. Putting signs from option (b)

11 + 7 = 9 × 2,   18 = 18

S6.Ans.(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_70.1

S7.Ans.(a)

Sol. Rita’s mother son—Rita’s brother. Hence she is aunt.

S8.Ans.(a);

Sol. We know that in December, there are 31 days. So, day which are in 1st, 2nd and 3rd December will be maximum day. 

Since 17th day of the month is Monday.

So, Monday date = 3, 10, 17, 24, 31 = 5 times

S9.Ans.(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_80.1

S10.Ans.(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_90.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். திறன் அறிவு பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75 (75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 November 2021]_100.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?