கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]

Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 Check Here : Weekly Current Affairs in Tamil 3rd Week of November 2021

Q1. மூன்று தொடர்ச்சியான ஒற்றைப்படை இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை 147. பின்னர்நடு எண் (middle number) என்ன?

(a)        47

(b)        48

(c)        49

(d)        51

Q2. குறைந்த எண், 4, 5 மற்றும் ஆல் வகுத்தால் முறையே 1, 2 மற்றும் மீதம் இருக்கும்?

(a)        57

(b) 59

(c)        61

(d) 63

Q3. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_50.1

(a)        0.1

(b)        1

(c)        0.01

(d)        10

Q4. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_60.1

(a)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_70.1

(b)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_80.1

(c)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_90.1

(d)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_100.1

Q5. நான்கு எண்களில் முதல் மூன்றின் சராசரி 16 மற்றும் கடைசி மூன்றின் சராசரி 15. கடைசி எண் 20 என்றால் முதல் எண்?

(a)        23

(b) 25

(c)        28

(d) 21

Q6. பின்வருவனவற்றில் எது சரியான விகிதத்தைக் குறிக்கிறது?

(a)        13 : 11 = 5 : 4

(b)        30 : 45 = 13 : 24

(c)        12 : 9 = 16 : 12

(d)        3 : 5 = 2 : 5

Q7. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_110.1

(a)        8

(b) 6

(c)        7

(d) 5

Q8. ஒரு பொருள் 11% நஷ்டத்தில் 178க்கு விற்கப்பட்டால், 11% லாபம் ஈட்ட அதன் விற்பனை விலை என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

 (a) Rs. 222.50

(b) Rs. 222

(c)        Rs. 435

(d) Rs. 267

Q9. 8 ஆண்கள் அல்லது 17 பெண்கள் 33 நாட்களில் ஒரு வீட்டை வர்ணம் பூசலாம். 12 ஆண்களும் 24 பெண்களும் ஒரே விகிதத்தில் மூன்று வீடுகளுக்கு வண்ணம் தீட்ட எத்தனை நாட்கள் தேவை?

(a)        34 days

(b)        44 days

(c)        66 days

(d)        43 days

Q10. ட்ரேபீசியத்தின் இணையான பக்கங்களின் நீளத்தின் விகிதம் 3:2 ஆகும். அவற்றுக்கிடையேயான குறுகிய தூரம் 15 செ.மீ. ட்ரேபீசியத்தின் பரப்பளவு 450 செமீ² எனில்இணையான பக்கங்களின் நீளத்தின் கூட்டுத்தொகை?

(a)        15 cm

(b)        36 cm

(c)        42 cm

(d)        60 cm

 

Practice These Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative Aptitude Quiz TAMIL SOLUTIONS

Solutions

S1.Ans. (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_120.1

S2.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_130.1

S3.Ans. (b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_140.1

S4.Ans. (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_150.1

S5.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_160.1

S6.Ans. (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_170.1

S7.Ans. (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_180.1

S8.Ans. (b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_190.1

S9.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_200.1

S10.Ans. (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_210.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- ME75-75% OFFER + Double Validity

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [29 November 2021]_220.1
TNEB AE CIVIL LIVE CLASS BY ADDA247 FROM NOV 15 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?