கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]

Quantitative Aptitude (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative Aptitude (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. ஒரு வாரத்தின் தசமத்தை மணிநேரத்தில் காண்க?

(a)        0.0059

(b)        0.059

(c)        0.0062

(d)        0.062

Q2. ஒவ்வொரு வழக்கிலும் மீதம்  கொடுத்து 110 மற்றும் 128ஐப் பிரிக்கும் பெரிய எண் எது?

(a)        8

(b)18

(c)        28

(d)38

Q3. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_50.1

(a)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_60.1

(b)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_70.1

(c)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_80.1

(d)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_90.1

Q4. ஒரு படகில் அமர்ந்திருக்கும் ஐந்து பேரின் சராசரி எடை 38 கிலோ. படகு மற்றும் படகில் அமர்ந்திருப்பவர்களின் சராசரி எடை 52 கிலோ. படகின் எடை என்ன?

(a)        228 kg

(b)        122 kg

(c)        232 kg

(d)        242 kg

Q5. மூன்று வகுப்புகளில் உள்ள மாணவர்கள் 2: 3: 5 என்ற விகிதத்தில் உள்ளனர். ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் 20 மாணவர்கள் அதிகரித்தால்விகிதம் 4: 5: 7 ஆக மாறும். முதலில் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை?

(a)        50

(b)        90

(c)        100

(d)        150

Q6. ஒரு நபரின் மாத வருமானம் ரூ. 13,500 மற்றும் அவரது மாதச் செலவு ரூ. 9,000. அடுத்த ஆண்டு அவரது வருமானம் 14% அதிகரித்தது மற்றும் அவரது செலவு 7% அதிகரித்துள்ளது. அவரது சேமிப்பில் எவ்வளவு சதவீதம்  அதிகரித்தது?

(a)        7%

(b)        21%

(c)        28%

(d)        35%

Q7. ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு ஒரு பொருளை விற்பதன் மூலம் ஒரு மனிதன் 20% ஆதாயம் பெறுகிறான். இருமடங்கு விலைக்கு விற்றால் எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும்?

(a)        40%

(b)        80%

(c)        120%

(d)        140%

Q8. வட்டி விகிதம் முதல் ஆண்டில் ஆண்டுக்கு 4%, இரண்டாம் ஆண்டுக்கு 5% மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டுக்கு 6% எனில்கூட்டு வட்டி ரூ. வருடங்களுக்கு 10,000 ஆகும்?

(a)        Rs. 1575.20

(b)        Rs. 1625.80

(c)        Rs. 1600

(d)        Rs. 2000

Q9. ஒரு வட்டத்தை உருவாக்க வளைந்த கம்பி 84 செமீ ஆரம் கொண்டிருக்கும். கம்பியை வளைத்து ஒரு சதுரத்தை உருவாக்கினால்சதுரத்தின் ஒரு பக்கத்தின் நீளம்?

(a)        152 cm

(b)        132 cm

(c)        168 cm

(d)        225 cm

Q10. ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு 18 செமீ எனில்ஒவ்வொரு இடைநிலையின் (median) நீளம்?

(a)        3√2  cm

(b)        2√3  cm

(c)        3√3  cm

(d)        2√2  cm

Practice These Quantitative Aptitude (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative Aptitude TAMIL SOLUTIONS

Solutions

S1.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_100.1

S2.Ans. (b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_110.1

S3.Ans. (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_120.1

S4.Ans. (b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_130.1

S5.Ans. (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_140.1

S6.Ans. (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_150.1

S7.Ans. (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_160.1

S8.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_170.1

S9.Ans. (b)

Sol.  

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_180.1

S10.Ans. (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_190.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [27 November 2021]_200.1
Tamil nadu mega pack

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?