இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNUSRB & TNFUSRC[11 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   PHYSICS quiz

இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNUSRB &TNFUSRC[11 November 2021]

PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSICS QUIZZES (தினசரி இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY PHYSICS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள் October 2021

 

Q1. ஃப்ளோரசன்ட் குழாயில் (flourescent tube) முதலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கதிர்வீச்சு?

(a) அகச்சிவப்பு.

(b) புற ஊதா.

(c) நுண்ணலைகள்.

(d) எக்ஸ்-கதிர்கள்.

 

Q2. போலி ஆவணங்கள் (Forged documents) எதனால் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது?

(a) புற ஊதா கதிர்கள்.

(b) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்.

(c) பீட்டா கதிர்கள்.

(d) காமா கதிர்கள்.

 

Q3. ஒப்பீட்டு அடர்த்தியின் அலகு என்ன?

(a) kg/m.

(b) kg/m2

(c) kg/m3

(d) இதற்கு அலகு இல்லை.

 

Q4. டெசிபல் என்றால் என்ன?

(a) ஒரு இசைக்கருவி.

(b) சத்தத்தின் அலைநீளம்.

(c) ஒரு இசைக் குறிப்பு.

(d) ஒலி அளவின் அளவு.

 

Q5. ______ என்பது ஒரு அமைப்பிற்கு அல்லது ஒரு அமைப்பிலிருந்து வெளிப்புற சக்தியால் ஆற்றலை இயந்திரத்தனமாக மாற்றுவது?

(a) வேலை.

(b) திறன்.

(c) அடர்த்தி.

(d) விசை.

 

Q6. எதிரொலி (Echo) எதனால் உருவாகிறது?

(a) ஒலியின் பிரதிபலிப்பு.

(b) ஒலியின் ஒளிவிலகல்.

(c) அதிர்வு.

(d) இவை எதுவும் இல்லை.

 

Q7. எந்த சொல் ஒலி அலையுடன் தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை?

(a) ஹெர்ட்ஸ்.

(b) டெசிபல்.

(c) கேண்டேலா.

(d) மாக் (Mach).

 

Q8. Fe அதன் கருவில் 26 புரோட்டான்கள் உள்ளன. fe 2+ அயனியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன?

(a) 24.

(b) 26.

(c) 28.

(d) 13.

 

Q9. அனைத்து அடிப்படை சக்திகளிலும் பலவீனமானது எது?

(a) ஈர்ப்பு விசை.

(b) மின்னியல் விசை.

(c) காந்த சக்தி.

(d) அணுசக்தி.

 

Q10. சலவை இயந்திரம் எந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் வேலை செய்யும்?

(a) சுத்திகரிப்பு (Dialysis).

(b) பரவல்.

(c) தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல்.

(d) மையவிலக்கு.

 

Practice These DAILY  PHYSICS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி இயற்பியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY PHYSICS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

 

S1. (b)

Sol-

 • Flourescent tube emits ultraviolet radiation. Due to this flourescent tubes cause various health risk to human’s.

S2.(a)

 • Documents that are authentic , will grow when illuminated by ultraviolet radiation.

S3. (d)

 • Relative density has no unit as it is the ratio of density of substance and density of water.

S4. (d)

 • Decibel is the unit used to measure the intensity of sound.

S5. (a)

 • Work is the energy which is transferred to or from any body , from or to any external force or system.

S6.(a)

 • Echo is produced due to reflection of sound waves through q large obstacle.

S7. (C)

 • Candela is the S.I unit of Luminous intensity.
 • Hertz , decibel , and Mach all are associated with sound wave.

S8. (a) 24.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (a)

 • Gravity is the weakest is all fundamental forces. Nuclear force is the strongest force.

S10. (d)

 • Washing machine work’s on the principle of centrifugation

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75 (75% offer)

 

இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNUSRB & TNFUSRC[11 November 2021]_50.1
TNEB AE CIVIL LIVE CLASS BY ADDA247 FROM NOV 15 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change Password



Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?