Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   physics quiz

இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNPSC [7 september 2021]

PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. தெர்ம்(Therm)  என்பது எதனுடைய அலகு?

(a) சக்தி.

(b) வெப்பம்.

(c) ஒளி

(d) தூரம்

 

Q2. எந்த வெப்பநிலையில் நீர் நீராவியாக மாறும்?

(a) 273 கெ.

(b) 100 கெ

(c) 373 கெ.

(d) 0 கெ.

 

Q3.  அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தில் என்ன காணப்படுகிறது?

(a) நிலையான அதிர்வெண்.

(b) நிலையான பரிமாணம்.

(c) அதிர்வெண் மற்றும் பரிமாணத்தில் மாற்றம்.

(d) பரிமாணத்தில் மட்டும் மாற்றம்.

 

Q4.  P மற்றும் n- வகையின் இரண்டு அரை கடத்திகள் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவை p-n சந்திப்பை உருவாக்குகின்றன, இது எது/எவை போல  செயல்படுகின்றன?

(a) அலைதிருத்தி.

(b) பெருக்கி.

(c) அலை இயற்றி.

(d) கடத்தி

 

Q5. கதிர்வீச்சு காரணமாக மனித உடலில்  ஏற்படும் சேதம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது?

(a) ரெம்ஸ்.

(b) ரோண்ட்கன்.

(c) குரேய்.

(d) ராட்கள்

 

Q6. ஆரம்பத்தில் உடனொளிர்வு குழாயில் (fluorescent tube) உற்பத்தி செய்யப்படும் கதிர்வீச்சு?

(a) அகச்சிவப்பு.

(b) புற ஊதா.

(c) மைக்ரோவேவ்

(d) எக்ஸ்-கதிர்கள்.

 

Q7. போலி ஆவணங்கள் எவ்வாறு  கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது?

(a) புற ஊதா கதிர்கள்.

(b) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்.

(c) பீட்டா கதிர்கள்.

(d) காமா கதிர்கள்.

 

Q8. பூதக்கண்ணாடி அடிப்படையில் ஒரு?

(a) பிளானோ – குழிவான லென்ஸ்.

(b) குழிவான லென்ஸ்.

(c) குவிந்த லென்ஸ்.

(d) உருளை லென்ஸ்.

 

Q9. ஒரு பீம் சமநிலையின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை?

(a) நிறை.

(b) உந்தம்

(c) இணை விசை.

(d) திருப்புத்திறன்.

 

Q10. ENT மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் தலை கண்ணாடி?

(a) குழியாடி.

(b) குவியாடி

(c) சமதள ஆடி.

(d) பிளானோ- குவியாடி.

 

Practice These DAILY  PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY PHYSICS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol-

 • Therm is the non SI unit of the heat, Just as the Celsius and the Fahrenheit are of the temperature.

 

S2. (C)

Sol-

 • At 373 k temperature water converts into the water vapour.

 

S3. (b)

 • In frequency modulation, the frequency of the signal is varied whereas amplitude is kept the constant.

 

S4. (a)

 • A Rectifier is an electronic device that converts an alternating current into a. Direct current by using one or more P-N junction diodes.

 

S5. (d)

 • Rads refer to the radiation absorbed doses.
 • It is the amount of the energy carried by the radiation that gets absorbed by the body tissues.

 

S6.(b)

 • Flourescent tube emits ultraviolet radiation.
 • Due to this flourescent tubes cause various health risk to the human’s.

 

S7. (a)

 • Documents that are authentic, will glow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

 

S8. (C)

 • A magnifying glass is a convex lens.
 • It produces a magnified image of an object.

 

S9.(d)

 • Beam balance works on the principle of the moments.
 • When Torque on both the arm’s is balanced it comes to an stable State.

 

S10.(a)

 • Concave mirrors form magnified image.
 • Due to this, concave mirrors are used in the head mirror of the ENT specialists.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- HAPPY(75% OFFER)

TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group