இயற்பியல் வினா விடை| PHYSICS QUIZ |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   physics quiz

இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNPSC [17 september 2021]

PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

 

Q1.  எந்த அலைகளை வெற்றிடத்தின் மூலம் கடத்த முடியாது?

(a) ஒளி

(b) ஒலி.

(c) வெப்பம்.

(d) மின்காந்த.

 

Q2.  ஒவ்வொரு சூடான பொருளும் எதை வெளியிடுகிறது?

(a) எக்ஸ்-கதிர்கள்.

(b) புலப்படும் ஒளி.

(c) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்.

(d) புற ஊதா கதிர்கள்.

 

Q3.  கூலிட்ஜ் குழாய் உற்பத்தி செய்ய எந்த அலைகள் பயன்படுகிறது?

(a) ரேடியோ அலைகள்.

(b) மைக்ரோ அலைகள்

(c) எக்ஸ்-கதிர்கள்.

(d) காமா கதிர்கள்.

 

Q4.  P மற்றும் n- வகையின் இரண்டு குறைக்கடத்திகள் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவை p-n சந்திப்பை உருவாக்குகின்றன, இது எது/எவை போல  செயல்படுகின்றன?

(a) அலைதிருத்தி.

(b) பெருக்கி.

(c) அலை இயற்றி.

(d) கடத்தி

 

Q5. நேர இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் மீண்டும் வரும் இயக்கம் என்ன?

(a) அவ்வப்போது இயக்கம்.

(b) எளிய ஹார்மோனிக் இயக்கம்.

(c) தடையற்ற இயக்கம்.

(d) அதிர்வு இயக்கம்.

 

Q6.  ஒரு ஊசலாட்டத்தை முடிக்க ஊசல் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தின் பெயர் என்ன?

(a) அதிகபட்ச வேகம்.

(b) சராசரி வேகம்.

(c) காலம்.

(d) நேர இடைவெளி

 

Q7. செயற்கை செயற்கைக்கோள்களில் தொடர்பு கொள்ள ____ பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) அகச்சிவப்பு அலைகள்.

(b) ரேடியோ அலைகள்.

(c) புற ஊதா கதிர்கள்.

(d) வீச்சு பண்பேற்றம் அலைகள்.

 

Q8. போலி ஆவணங்கள் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

(a) புற ஊதா

(b) காமா.

(c) பீட்டா

(d) அகச்சிவப்பு.

 

Q9. பந்து பேனா கொள்கையின் _________ அடிப்படையில் செயல்படுகிறது?

(a) பாகுத்தன்மை

(b) பாய்லின் சட்டம்.

(c) ஈர்ப்பு விசை

(d) பரப்பு இழுவிசை.

 

Q10. இவற்றில் எது குறைந்த வேகத்தில் கண்ணாடியில் பயணிக்கிறது?

(a) சிவப்பு விளக்கு.

(b) வயலட் ஒளி.

(c) பச்சை விளக்கு.

(d) மஞ்சள் ஒளி

 

Practice These DAILY  PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY PHYSICS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol-

 • Sound wave is a longitudinal wave. Hence it requires the material medium for it’s propagation.
 • Hence , it can not travel in the vacuum.

 

S2. (C)

Sol-

 • All the hot objects emits the infrared radiation.
 • This radiation cannot be seen with the naked eyes but can only be felt in the form of the heat.

 

S3. (C)

 • Coolidge tube is a vacuum tube which is used in the production of x-rays.
 • X-rays are high energy EM waves.

 

S4. (a)

 • A Rectifier is an electronic device that converts an alternating current into a. Direct current by using one or more P-N junction diodes.

 

S5. (a)

 • Periodic motion is the motion which repeats itself after a regular interval of the time.

 

S6.(c)

 • Time period is the time taken by the pendulum to make the one complete oscillation.
 • It is represented by the letter T.

 

S7. (b)

 • Radio waves are used for the communication in artificial satellites.
 • Radio waves have the lower frequencies and lower wavelengths than microwaves.
 • Hence , they are used to transmit the signals to television and the radios.

 

S8. (a)

 • Documents that are the authentic, will glow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

 

S9.(d)

 • Ball pen works both on the principle of the gravitational force and the surface tension.

 

S10.(b)

 • Speed of the light in any medium is directly proportional to the wavelength of the light.
 • As violet ray has the minimum wavelength, so it’s speed is minimum.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- HAPPY(75% OFFER)

இயற்பியல் வினா விடை| PHYSICS QUIZ |_50.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?