Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   physics quiz

இயற்பியல் வினா விடை (Physics) quiz For TNPSC [1 september 2021]

PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13

×
×

Download your free content now!

Download success!

இயற்பியல் வினா விடை (Physics) quiz For TNPSC [1 september 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. ஒரு பந்து மேலே வீசப்பட்டால் பின்வருவனவற்றில் எது மாறாது?

(a) முடுக்கம்.

(b) வேகம்.

(c) நிலையாற்றல்

(d) தூரம்

 

Q2. ஓம் சட்டம் எதற்கு  செல்லுபடியாகும்?

(a) குறைக்கடத்தி/ செமிகண்டக்டர்

(b) கடத்தி

(c) சூப்பர் கடத்தி

(d) இன்சுலேட்டர்

 

Q3. பின்வருவனவற்றில் எது ஒலியின் வேகத்தில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது?

(a) அழுத்தம்

(b) வெப்பநிலை.

(c) ஈரப்பதம்

(d) அடர்த்தி

 

Q4. பின்வருவனவற்றில் க்நோட் என்பது எதனுடைய அளவீடு ?

(a) கப்பலின் வேகம்.

(b) கோளப் பொருட்களின் வளைவு.

(c) சூரிய கதிர்வீச்சு.

(d) நிலநடுக்க அதிர்ச்சியின் தீவிரம்.

 

Q5. ______ என்பது ஒரு அமைப்பிற்கு அல்லது ஒரு அமைப்பிலிருந்து ஒரு வெளிப்புற சக்தியால் ஆற்றலை இயந்திர பரிமாற்றம் செய்வதாகும்?

(a) வேலை.

(b) சக்தி.

(c) செறிவு

(d) விசை

 

Q6. உணவுகளில் உள்ள ஆற்றலை எந்த யூனிட்டில் அளவிட முடியும்?

(a) கெல்வின்

(b) ஜூல்.

(c) கலோரி.

(d) செல்சியஸ்

 

Q7. அதிர்வெண்ணின் அலகு என்ன?

(a) டெசிபல்.

(b) வாட்.

(c) ஹெர்ட்ஸ்.

(d) நியூட்டன்

 

Q8. முப்பட்டகத்தில் ஒளியின் வெவ்வேறு நிறங்களைப் பிரிப்பது?

(a) ஒளியின் பிரதிபலிப்பு.

(b) ஒளியின் பரவல்.

(c) ஒளிக்கதிர்ச்சிதைவு.

(d) ஒளியின் ஒளிவிலகல்.

 

Q9. எல்லையற்ற மின்சார எதிர்ப்பைக் கொண்ட பொருள் _______ அழைக்கப்படுகிறது?

(a) கடத்தி

(b) இன்சுலேட்டர்.

(c) மின்தடை (ரெசிஸ்டோர்)

(d) எலக்ட்ரோலைட்

 

Q10. பேட்டரியை கண்டுபிடித்தது யார்?

(a) ஃபாரடே.

(b) வோல்டா

(c) மேக்ஸ்வெல்

(d) ரான்ட்ஜென்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 3rd Week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

இயற்பியல் வினா விடை (Physics) quiz For TNPSC [1 september 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Practice These DAILY  PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (a)

Sol-

 • When a ball is thrown up, it is constantly under the gravitational acceleration.
 • So it’s acceleration will not be change.

S2.(b)

 • Ohm’s law is valid for conductors.
 • According to ohm’s law electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance.

S3. (a)

 • Velocity of the sound wave depends upon the temperature, density of medium in which it is traveling.
 • It also depends on moisture content in medium.

S4. (a)

 • Knot is the unit of Speed which is used to measure the speed of ship’s.
 • It is equal to one nautical mile per hour.

S5. (a)

 • Work is the energy which is transferred to or from any body , from or to any external force or system.

S6.(c)

 • Energy in the food can be measured in calorie.
 • 1 Calorie is defined as the amount of heat required at a pressure of 1 standard atmosphere to raise the temperature of 1 gran of water 1 degree Celsius.

S7. (C)

 • The S.I UNIT of frequency is Hertz.
 • 1 Hertz is defined as the one cycle per second.
 • It is named after Heinrich Rudolf Hertz.

S8. (b)

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (b)

 • Insulators have very low conductivity near zero and have infinite resistance.

S10. (b)

 • In 1799 , Alessandro Volta invented the battery.
 • First true battery is known as voltaic pile.

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- ME75(75% OFFER)+DOUBLE VALIDITY OFFER ON ALL PRODUCTS

இயற்பியல் வினா விடை (Physics) quiz For TNPSC [1 september 2021]_80.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

Download your free content now!

Congratulations!

இயற்பியல் வினா விடை (Physics) quiz For TNPSC [1 september 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

இயற்பியல் வினா விடை (Physics) quiz For TNPSC [1 september 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.