Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   PHYSICS quiz

இயற்பியல் வினா விடை |PHYSICS QUIZ For TNPSC [03 November 2021]

PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSICS QUIZZES (தினசரி இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

×
×

Download your free content now!

Download success!

இயற்பியல் வினா விடை |PHYSICS QUIZ For TNPSC [03 November 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. ஃப்ளோரசன்ட் குழாயில் முதலில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கதிர்வீச்சு எது?

(a) அகச்சிவப்பு.

(b) புற ஊதா.

(c) நுண்ணலைகள்.

(d) X-கதிர்கள்.

 

Q2. போலியான ஆவணங்கள் எதனால்  கண்டறியப்படுகின்றன?

(a) புற ஊதா கதிர்கள்.

(b) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்.

(c) பீட்டா கதிர்கள்.

(d) காமா கதிர்கள்.

 

Q3. ஒப்படர்த்தி அலகு என்ன?

(a) கிலோ/மீ.

(b) கிலோ/மீ2.

(c) கிலோ/மீ3.

(d) இதற்கு அலகு இல்லை.

 

Q4. டெசிபல் என்றால் என்ன?

(a) ஒரு இசைக்கருவி.

(b) சத்தத்தின் அலைநீளம்.

(c) ஒரு இசைக் குறிப்பு.

(d) ஒலி அளவின் அளவு.

 

Q5. ______ என்பது ஒரு அமைப்பிற்கு அல்லது ஒரு அமைப்பிலிருந்து வெளிப்புற விசையால் ஆற்றலின் இயந்திர பரிமாற்றமாகும்?

(a) வேலை.

(b) ஆற்றல்.

(c) செறிவு.

(d) விசை

 

Q6. எக்கோ எதனால் உருவாகிறது?

(a) ஒலியின் பிரதிபலிப்பு.

(b) ஒலியின் ஒளிவிலகல்.

(c) அதிர்வு.

(d) இவை எதுவும் இல்லை.

 

Q7. ஒலி அலையுடன் தொடர்புபடுத்தாத சொல் எது?

(a) ஹெர்ட்ஸ்.

(b) டெசிபல்.

(c) கேண்டேலா.

(d) மாக்.

 

Q8. Fe அதன் கருவில் 26 புரோட்டான்கள் உள்ளன. fe 2+ அயனியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன?

(a) 24.

(b) 26.

(c) 28.

(d)13.

 

Q9. அனைத்து அடிப்படை விசைகளிலும்  பலவீனமானது எது?

(a) ஈர்ப்பு விசை.

(b) மின்னியல் விசை.

(c) காந்த சக்தி.

(d) அணுசக்தி.

 

Q10. சலவை இயந்திரம்  __________ கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது?

(a) டயாலிசிஸ்.

(b) பரவல்.

(c) தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல்.

(d) மையவிலக்கு.

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. (b)

Sol.

  • Flourescent tube emits ultraviolet radiation. Due to this flourescent tubes cause various health risk to human’s.

 

S2.(a)

Sol.

  • Documents that are authentic , will grow when illuminated by ultraviolet radiation.

 

S3. (d)

Sol.

  • Relative density has no unit as it is the ratio of density of substance and density of water.

 

S4. (d)

Sol.

  • Decibel is the unit used to measure the intensity of sound.

 

S5. (a)

Sol.

  • Work is the energy which is transferred to or from any body , from or to any external force or system.

 

S6.(a)

Sol.

  • Echo is produced due to reflection of sound waves through q large obstacle.

 

S7. (C)

Sol.

  • Candela is the S.I unit of Luminous intensity.
  • Hertz , decibel , and Mach all are associated with sound wave.

 

S8. (a)

Sol. 24.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

 

S9. (a)

Sol.

  • Gravity is the weakest is all fundamental forces. Nuclear force is the strongest force.

 

S10. (d)

Sol.

  • Washing machine work’s on the principle of centrifugation

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். இயற்பியல்  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: DIWALI(75% offer)+ DOUBLE VALIDITY OFFER

இயற்பியல் வினா விடை |PHYSICS QUIZ For TNPSC [03 November 2021]_60.1
ALL IN ONE MEGAPACK TNPSC, RRB, IBPS, SSC, TN & OTHER CENTRAL EXAMS ALL LIVE, TEST SERIES, EBOOKS -12 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

இயற்பியல் வினா விடை |PHYSICS QUIZ For TNPSC [03 November 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

இயற்பியல் வினா விடை |PHYSICS QUIZ For TNPSC [03 November 2021]_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.