இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNEB ASSESSOR [15 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness quiz

இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNEB ASSESSOR [15 November 2021]

PHYSICS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSICS QUIZZES (தினசரி இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY PHYSICS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள் October 2021

Q1. ஒரு பந்து மேலே வீசப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது மாறாது?

(a) முடுக்கம்.

(b) வேகம்.

(c) நிலை ஆற்றல்.

(d) தூரம்.

 

Q2. ஓம் விதி எதில் செல்லுபடியாகும்?

(a) குறைக்கடத்தி.

(b) மின் கடத்தி (conductor).

(c) மிகைக்கடத்தி (superconductor).

(d) மின் கடத்தாப் பொருள் (Insulator).

 

Q3. பின்வருவனவற்றில் எது ஒலியின் வேகத்தில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது?

(a) அழுத்தம்.

(b) வெப்பநிலை.

(c) ஈரப்பதம்.

(d) அடர்த்தி.

 

Q4. நாட் (Knot) என்பது ஒரு அளவுகோல்?

(a) கப்பலின் வேகம்.

(b) கோளப் பொருட்களின் வளைவு.

(c) சூரிய கதிர்வீச்சு.

(d) பூகம்ப அதிர்ச்சியின் செறிவு.

 

Q5. ______ என்பது ஒரு அமைப்பிற்கு அல்லது ஒரு அமைப்பிலிருந்து வெளிப்புற விசையால் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுவது?

(a) வேலை.

(b) திறன்.

(c) செறிவு.

(d) விசை

 

Q6. உணவில் உள்ள ஆற்றலை எந்த அலகில் அளக்க முடியும்?

(a) கெல்வின்.

(b) ஜூல்.

(c) கலோரி.

(d) செல்சியஸ்

 

Q7. அதிர்வெண்ணின் அலகு என்ன?

(a) டெசிபல்.

(b) வாட்

(c) ஹெர்ட்ஸ்.

(d) நியூட்டன்.

 

Q8. ஒரு முப்பட்டகத்தில் (prism) ஒளியின் வெவ்வேறு வண்ணங்களைப் பிரிப்பது?

(a) ஒளியின் பிரதிபலிப்பு (Reflection of light).

(b) ஒளி சிதறல் (dispersion of light).

(c) ஒளியின் நிறப்பிரிகை (Diffraction of light).

(d) ஒளியின் ஒளிவிலகல் (Refraction of light).

 

Q9. எல்லையற்ற மின் எதிர்ப்பைக் (infinite electric resistance) கொண்ட பொருள் எவ்வாறு  அழைக்கப்படுகிறது?

(a) மின் கடத்தி (conductor).

(b) மின் கடத்தாப் பொருள் (Insulator).

(c) மின்தடை (Resistor).

(d) மின்பகுளி (Electrolyte).

 

Q10. பேட்டரியை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) ஃபாரடே.

(b) வோல்டா

(c) மேக்ஸ்வெல்.

(d) ரான்ட்ஜென்.

 

Practice These DAILY  PHYSICS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி இயற்பியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY PHYSICS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. (a)

Sol.

 • When a ball is thrown up, it is constantly under the gravitational acceleration.
 • So it’s acceleration will not be change.

S2.(b)

Sol.

 • Ohm’s law is valid for conductors.
 • According to ohm’slaw electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance.

S3. (a)

Sol.

 • Velocity of the sound wave depends upon the temperature, density of medium in which it is traveling.
 • It also depends on moisture content in medium.

S4. (a)

Sol.

 • Knot is the unit of Speed which is used to measure the speed of ship’s.
 • It is equal to one nautical mile per hour.

S5. (a)

Sol.

 • Work is the energy which is transferred to or from any body , from or to any external force or system.

S6.(c)

Sol.

 • Energy in the food can be measured in calorie.
 • 1 Calorie is defined as the amount of heat required at a pressure of 1 standard atmosphere to raise the temperature of 1 gran of water 1 degree Celsius.

S7. (C)

Sol.

 • The S.I UNIT of frequency is Hertz.
 • 1 Hertz is defined as the one cycle per second.
 • It is named after Heinrich Rudolf Hertz.

S8. (b)

Sol.

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (b)

Sol.

 • Insulators have very low conductivity near zero and have infinite resistance.

S10. (b)

Sol.

 • In 1799 , Alessandro Volta invented the battery.
 • First true battery is known as voltaic pile.

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75 (75% offer)

 

இயற்பியல் வினா விடை | PHYSICS QUIZ For TNEB ASSESSOR [15 November 2021]_50.1
TNEB AE CIVIL LIVE CLASS BY ADDA247 FROM NOV 15 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?