கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz for TNPSC

கணித வினா விடை | Mathematics for TNPSC Group 2 and 4 [26 October 2021]

MATHEMATICS QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-18

 

Q1.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1

(a)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_60.1

(b)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_70.1

(c)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_80.1

(d)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_90.1

 

Q2. cos x + cos y = 2 எனில், sin x + sin y இன் மதிப்பு

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) -1

 

Q3. ஒரு தொழிற்சாலையில் 60% தொழிலாளர்கள் 30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், இவர்களில் 75% பேர் ஆண்கள், மீதமுள்ளவர்கள் பெண்கள். 30 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண் தொழிலாளர்கள் 1350 பேர் இருந்தால், தொழிற்சாலையில் உள்ள மொத்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை

(a) 3000

(b) 2000

(c) 1800

(d) 1500

 

Q4. x² + y² + z² = 14 மற்றும் xy + yz + zx = 11 எனில், (x + y + z)² இன் மதிப்பு

(a) 16

(b) 25

(c) 36

(d) 49

 

Q5. ஒரு திருடனை 200 மீ தொலைவில் இருந்து ஒரு போலீஸ்காரர் கவனிக்கிறார். திருடன் ஓட ஆரம்பிக்கிறான், போலீஸ்காரன் அவனை துரத்துகிறான். திருடன் மற்றும் போலீஸ்காரர் முறையே 10 km/hr மற்றும் 11 km/hr என்ற விகிதத்தில் ஓடுகிறார்கள். 6 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் என்ன?

(a) 100 மீ

(b) 190 மீ

(c) 200 மீ

(d) 150 மீ

 

Q6.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_100.1

(a) 1/5

(b) 2/5

(c) 3/5

(d) 0

 

Q7. A, B மற்றும் C முறையே ரூ.24,000, ரூ.32000 மற்றும் ரூ.18000 முதலீடு செய்து தொழில் தொடங்கினார்கள். A மற்றும் B செயலில் பங்குதாரர்கள் மற்றும் மொத்த லாபத்தில் 15% மற்றும் 12% பெறுகிறார்கள் மற்றும் மீதமுள்ள லாபம் அவர்களின் முதலீட்டின் விகிதத்தில் அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும். C மொத்தமாக ரூ.65700 லாபமாகப் பெற்றிருந்தால், மொத்த லாபம் எவ்வளவு?

(a) ரூ. 4,70,000

(b) ரூ. 3,70,000.

(c) ரூ. 3,45,000.

(d) ரூ. 1,57,000.

 

Q8. 3 ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டிக்கும் எளிய வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் 992. வட்டி விகிதம் 10% என்றால். அசல் தொகையைக் கண்டறியவும்?

(a) 22000

(b) 30000

(c) 28000

(d) 32000

 

Q9. 27 ஐ இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும், இதனால் 5 முறை முதல் மற்றும் 11 முறை இரண்டாவது ஒன்றாக 195 க்கு சமம். பின்னர் முதல் மற்றும் இரண்டாவது பகுதிகளின் விகிதம்

(a) 3 : 2

(b) 17 : 10

(c) 2 : 7

(d) 5 : 4

 

Q10. ஒரு மோட்டார் படகு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை நீரோட்டத்திசையில் ஆற்றில் 3 மணி நேரத்தில் கடக்கிறது.  இது 3 மற்றும் அரை மணி நேரத்தில் நீரோட்டத்துக்கு எதிரான திசையில் அதே தூரத்தை கடக்கிறது. தண்ணீரின் வேகம் மணிக்கு 1.5 கிமீ என்றால், நிலையான  நீரில் படகின் வேகம் என்ன?

(a) மணிக்கு 17 கி.மீ

(b) மணிக்கு 17.5 கிமீ

(c) மணிக்கு 19.5 கிமீ

(d) மணிக்கு 19 கிமீ

 

Practice These DAILY  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

MATHEMATICS  QUIZ  SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_110.1

 

S2. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_120.1

 

S3. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_130.1

 

S4. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_140.1

 

S5. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_150.1

 

S6. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_160.1

 

S7. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_170.1

 

S8. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_180.1

 

S9. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_190.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_200.1

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_210.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?