கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz

கணித வினா விடை | Mathematics for rrb ntpc [23 September 2021]

MATHEMATICS QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 1st Week 2021

 

 

Q1. எஞ்சியதை வெளிப்பாட்டில் கண்டுபிடிக்கவும் கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_50.1

(a) 3

(b) 6

(c) 4

(d) 5

 

Q2.  ஒரு நகரத்தில் டாக்ஸி கட்டணத்தில் நிலையான கட்டணம் மற்றும் கூடுதல் கட்டணம்/கி.மீ. 10 கிமீ தூரத்திற்கான கட்டணம் ரூ .350 மற்றும் 25 கிமீக்கு ரூ .800 ஆகும். 30 கிமீ தூரத்திற்கான கட்டணம்:

(a) ரூ. 900

(b) ரூ. 950

(c) ரூ. 800

(d) ரூ. 750

 

Q3. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_60.1

(a) கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_70.1

(b) கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_80.1

(c) கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_90.1

(d) கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_100.1

 

Q4.  ஒரு எண்ணை 56 ஆல் வகுக்கும்போது, மீதமுள்ளவை 29 ஆகும். அந்த எண்ணை 8 ஆல் வகுக்கும்போது எஞ்சியிருப்பது என்ன?

(a) 4

(b) 5

(c) 3

(d) 7

 

Q5. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_110.1

(a) 3

(b) 11

(c) 13

(d) 17

 

Q6.  ஒரு பெண்ணை 7/8 ஆல் பெருக்குமாறு கேட்கப்பட்டது, அதற்கு பதிலாக அவள் எண்ணை 7/8 ஆல் வகுத்து சரியான முடிவை விட 15 அதிகமாக முடிவைப் பெற்றாள். எண்ணின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை:

(a) 4

(b) 8

(c) 6

(d) 11

 

Q7. 37 ஐ இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும், இதனால் ஒரு பகுதி 5 மடங்காகவும் மற்றொன்று 11 மடங்காகவும் ஒன்று சேரும் வகையில் 227  கிடைக்கும்.

(a) 15, 22

(b) 20, 17

(c) 25, 12

(d) 30, 7

 

Q8. ஒரு மனிதன் தனது வருமானத்தில் 1/4 ஐ உணவுக்காகவும், அதில் 2/3 வீட்டை வீட்டு வாடகைக்காகவும், மீதமுள்ள ரூ .630 மற்ற பொருட்களுக்காகவும் செலவிடுகிறான். அவருடைய வீட்டு வாடகையைக் கண்டுபிடிக்கவும்?

(a) ரூ. 5040

(b) ரூ. 3520

(c) ரூ. 4890

(d) ரூ. 4458

 

Q9. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_120.1

(a) 5/39

(b) 4/39

(c) 2/39

(d) 7/39

 

Q10. ஒரு பிக்னிக் பார்ட்டியின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக பங்களித்தனர் மற்றும் மொத்த வசூல் ரூ. 3042. கட்சியில் இருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை

(a) 2

(b) 32

(c) 40

(d) 39

 

Practice These DAILY  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

MATHEMATICS  QUIZ  SOLUTIONS

 

S1. Ans.(a)

Sol. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_130.1

 

S2. Ans.(b)

Sol. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_140.1

 

S3. Ans.(b)

Sol. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_150.1

 

S4. Ans.(b)

Sol. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_160.1

 

S5. Ans.(a)

Sol. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_170.1

 

S6. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_180.1

 

S7. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_190.1

 

S8. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_200.1

 

S9. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_210.1

 

S10. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_220.1

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ |_230.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON sep 20 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?