புவியியல் வினா விடை | Geography Quiz In Tamil_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Geography Quiz in Tamil

புவியியல் வினா விடை | Geography Quiz In Tamil [18 October 2021]

UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE GEOGRAPHY QUIZ (இந்திய புவியியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-19


Q1. உலகப் பெருங்கடலில் எந்தப் பெருங்கடல் பரந்த கண்ட அலமாரியைக் கொண்டுள்ளது?

(a) அண்டார்டிக் பெருங்கடல்

(b) ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்.

(c) இந்து சமுத்திரம்

(d) அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்.

 

Q2. சியாமின் நவீன பெயர் என்ன?

(a) மியான்மர்

(b) தாய்லாந்து.

(c) பிலிப்பைன்ஸ்.

(d) கம்போடியா

 

Q3.  பூமியின் மேற்பரப்பில் கவனம் செலுத்துவதற்கு மேலே உள்ள இடம்  ________ என  அழைக்கப்படுகிறது?

(a) ஈர்ப்புமையம்

(b) உள்மையம்.

(c) நில நடுக்க மையம்

(d) சுற்று வட்டமையம்.

 

Q4.  அண்டார்டிகாவின் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள இந்தியாவின் நிரந்தர ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் பெயர் என்ன?

(a) தக்ஷின் பாரத்.

(b) தக்ஷின் நிவாஸ்.

(c) தக்ஷின் சித்ரா.

(d) தக்ஷின் கங்கோத்ரி.

 

Q5. பின்வருவனவற்றில் எது RED  INDIAN  உடன் தொடர்புடையது?

(a) நியூசிலாந்து

(b) இலங்கை

(c) வட அமெரிக்கா.

(d) கென்யா

 

Q6. 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 1991-2001 ஆண்டு சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் கிட்டத்தட்ட  ___________ உள்ளது?

(a)1.22%.

(b)1.93%.

(c)2.13%.

(d)2.24%.

 

Q7. மேற்கு வங்கம் எத்தனை நாடுகளுடன் எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது?

(a) ஒன்று.

(b) இரண்டு.

(c) மூன்று

(d) நான்கு

 

Q8. இந்தியாவின் மக்கள்தொகையின் வரலாற்றில், எந்த காலக் காலம் ஒரு பெரிய பாய்ச்சல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது?

(a) 1921-1931.

(b) 1941-1951.

(c) 1951-1961.

(d)1971-1981.

 

Q9. நாத்பா ஜக்ரி மின் திட்டம் எங்கே அமைந்துள்ளது?

(a) உத்தரகண்ட்

(b) அருணாச்சல பிரதேசம்

(c) இமாச்சல பிரதேசம்.

(d) ஆந்திரப்பிரதேசம்.

 

Q10. பின்வருவனவற்றில் எது இந்தியாவில் ரபி பயிர் அல்ல?

(a) கோதுமை.

(b) ஜாவ்.

(c) காட்டுக்கடுகு.

(d) சணல்

 

 

Practice this DAILY  GEOGRAPHY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய புவியியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

GEOGRAPHY QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol-

 • The siberian continental shelf form the world’s widest continental shelf in Arctic Ocean.

 

S2. (b)

 • The south eastern Asian country of Thailand was earlier known by the name of Siam.

 

S3. (C)

 • During an earthquake the energy stored in earth are released from focus.
 • Epicenter is the point on earth’s surface that lies directly above focus.

 

S4. (d)

 • Dakshin Gangotri is the name of India’s permanent research station in southern hemisphere Antarctica.

 

S5. (C)

 • Red Indian are the native American tribes of USA.

 

S6.(b)

 • According to census 2011 , the average annual growth rate during 2001-2011 is almost 2%.

 

S7.(c)

 • West Bengal shares it’s borders with Bangladesh , Bhutan , and Nepal.

 

S8. (C)

 • A great leap forward in context of Indian population census in considered the decadal growth from 1951 to 1961.

 

S9. (C)

 • Nathpa Jhakri dam has been constructed on Sutlej river in himachal pradesh.
 • This project was completed in 2004.

 

S10. (d)

 • Wheat , jau ,and rape seed are crops of Rabi season while jute is a crop of Kharif season.

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: UTSAV(75% Offer)

புவியியல் வினா விடை | Geography Quiz In Tamil_50.1
ADDA247 TAMIL MEDIUM GENERAL STUDIES BOOK FOR TAMILNADU GOVERNMENT EXAMS

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?