Geography quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [03.08 2021] |_00.1
Tamil govt jobs   »   Geography quiz For TNPSC Group 2...

Geography quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [03.08 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY  GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-11

Q1. இமயமலை மலைத்தொடர் எதற்கான ஒரு உதாரணம்?
(a) எரிமலை மலைகள்.
(b) எஞ்சிய மலைகள்.
(c) பிளவுத்தொகுதி மலை.
(d) மடி மலைகள்.

Q2.  இந்தியா மற்றும் நேபாளத்தின் கூட்டு நதி பள்ளத்தாக்கு  ______ ஆகும்?
(a) கோமதி.
(b) சம்பல்.
(c) தாமோதர்
(d) கோசி.

Q3.  இவற்றில் எது வனவிலங்கு சரணாலயம்?
(a) ஜல்தபரா.
(b) கருமலை.
(c) கார்பெட்.
(d) சப்ரமாரி.

Q4. சிப்கோ அந்தோலன் எதனுடன்  தொடர்புடையது?
(a) காட்டு வாழ்க்கை பாதுகாப்பு.
(b) காடுகளின் பாதுகாப்பு.
(c) வேளாண் அறிவியல்.
(d) காடுகளை அழித்தல்.

Q5. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பழங்குடி குழு?
(a) பில்.
(b) கோண்ட்.
(c) சந்தால்.
(d) தாரு.

Q6. பல்கர் பின்வரும் எந்த மாநிலங்களை இணைக்கிறது?
(a) சிக்கிம் மற்றும் மேற்கு வங்காளம்.
(b) தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா.
(c) மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்
(d) சென்னை மற்றும் புதுச்சேரி

 

Q7. சீனாவின் மொழி என்ன?
(a) ஆங்கிலம்.
(b) சீன மொழி.
(c) மாண்டரின்
(d) நேபாளி

 

Q8. உலகின் “காபி துறைமுகம்” என அழைக்கப்படுவது எது?
(a) ரியோ டி ஜெனிரோ.
(b) சாண்டோஸ்.
(c) பியூனஸ் அயர்ஸ்
(d) சாண்டியாகோ.

Q9. உலகப் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எங்கே அமைந்துள்ளது?
(a) ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்.
(b) அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்.
(c) இந்து சமுத்திரம்
(d) பசிபிக் பெருங்கடல்

Q10.   “தொண்ணூறு  கிழக்கு  மேடு (Ninety east ridge )”  எங்கே  அமைந்துள்ளது?
(a) பசிபிக் பெருங்கடல்
(b) இந்து சமுத்திரம்.
(c) அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்.
(d) ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 3rd week 2021

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)
Sol-
• Himalayas are fold mountains formed due to folding of sediments between Eurasian plate and Indian plate.
• These are the youngest fold mountain ranges.

S2. (d)
• Kosi also known as sorrow of Bihar rises in nepal and is a confluence of 7 rivers termed as saptkoshi.
• It is a joint venture of india and nepal.

S3. (C)
• Jim Corbett National park is a forested wildlife sanctuary in northern India’s , uttrakhand state , rich in flora and fauna.
• It is known for its bengal tigers.

S4. (b)
• Chipko andolan is also termed as Chipko movement.
• It was a forest conservation movement in Garhwal Himalayas which started in 1973.

S5. (a)
• According to the 2011 census, Bhil is the most populous tribe having a population of 4,618,068 which is 37% pls ST population.
• It is mainly found in Malwa region.

S6.(b)
• Palakkad , also known as palghat, is a city , and municipality in the State of Kerala in southern India.
• It spread over 26.60km square.

S7.(c)
• Language of China is- Mandarin.
• Currency- Renbensy, yuan.
• Capital- Beijing.

S8. (b)
• Santos is the alter port of Sao Paulo in Brazil.
• It is known as the coffee Port of the world.

S9. (d)
• The Pacific Ocean is the largest Ocean.
• The Pacific Ocean spreads over one -third of the Earth.
• Mariana trench is considered as the deepest part of the Earth , lies in the Pacific Ocean.

S10. (b)
• The ninety east ridge divided the Indian Ocean into the west indian ocean and the eastern Indian Ocean.

Use Coupon code: MON75 (75% offer)

 

Geography quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [03.08 2021] |_50.1
ADDA247 Tamil TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS STARTS JULY 14

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?