Tamil govt jobs   »   General Science Daily Quiz In Tamil...

General Science Daily Quiz In Tamil 5 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

General Science Daily Quiz In Tamil 5 June 2021_2.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. சமீபத்தில் ‘ ஸ்வஸ்திக் ‘ என்று அழைக்கப்படும் புதியகலப்பின தொழில்நுட்பம் செய்திகளில் இருந்தது. இது CSIR-NCL இன் புதிய ஆய்வகத்தால் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது-

(a) விவசாயத்திற்கு வறட்சி எதிர்ப்பு விதைகளை உருவாக்குதல்

(b) சிறிய ஆக்ஸிஜன் செறிவுப் கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தி ஆக்ஸிஜனை உருவாக்குதல்

(c) இயற்கை எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்தி தண்ணீரை கிருமி நீக்கம் செய்தல்

(d) நோய்க்கிருமி இல்லாத ஜவுளி உருவாக்குதல்

Q2. விதை மினிகிட் திட்டம் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை விவசாயிகளுக்கு விநியோகிப்பதன் மூலம் கள சோதனைகளைத் தொடங்க இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது
 2. இந்த திட்டத்தை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தொடங்கியுள்ளது

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q3. பின்வரும் ஹார்மோன்கள் தைராய்டு சுரப்பியால் சுரக்கப்படுகின்றன என்பதைக் கவனியுங்கள்

 1. கால்சிட்டோனின்
 2. டெஸ்டோஸ்டிரோன்
 3. புரோஜெஸ்ட்டிரோன்
 4. ஈஸ்ட்ரோஜன்

         கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1, 2, 3

(b) 2, 4

(c) 2, 3, 4

(d) 1 மட்டும்

Q4. பின்வரும் ஜோடிகளைக் கவனியுங்கள்

 1. கோனாடோட்ரோபின்: ஹைப்போதலாமஸ்
 2. தைராய்டு தூண்டும் ஹார்மோன்: பிட்யூட்டரி சுரப்பி
 3. ஆக்ஸிடாஸின்: தைராய்டு

         மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோடிகள் எது  சரியானவை?

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 1 மற்றும் 3

(d) 1, 2, 3

Q5. மாறுகொழுப்பு (டிரான்ஸ் கொழுப்பு) தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்

 1. செயற்கை வெண்ணெய்க்கு உறுதி தன்மையும் இளகுதன்மையும் கொழுப்புகளுக்கு குழம்பு நிலைத்தன்மையும் அளிப்பதால் அவை வனஸ்பதி துறையால் விரும்பப்படுகின்றன.
 2. டிரான்ஸ் கொழுப்பு குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட லிப்போபுரோட்டின்களை (எல்.டி.எல்) குறைகிறது,
 3. தற்போது, உணவுப் பொருட்களில் மாறு கொழுப்புகளுக்கு FSSAI நிர்ணயித்த வரம்பு 3 சதவீதம்,

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 1 மற்றும் 3

(d) 1, 2, 3

Q6. சமீபத்தில் ஆன்டிஜெனிக் சறுக்கல் என்ற சொல் செய்திகளில் இருந்தது. பின்வருவனவற்றில் அதை விளக்கும் எது சரியானது?

(a) உயிரினங்களின் சீரற்ற மாதிரி காரணமாக மக்கள்தொகையில் ஏற்கனவே உள்ள மரபணு மாறுபாட்டின் (அலீல்) அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் மாற்றம் இது

(b) அனைத்து நுண்ணுயிரிகளிலும் ஆன்டிஜெனிக் சறுக்கல் ஏற்படுகிறது

(c) இயற்கையான மற்றும் செயற்கையாக தூண்டப்பட்ட உயிரியல் நிலைமைகளால் ஆன்டிஜெனிக் சறுக்கல் ஏற்படலாம்

(d) இது வைரஸ்களின் மரபணு மாறுபாடு ஆகும், இது சளிக்காய்ச்சல் வைரஸ் மரபணுக்களில் பிறழ்வுகள் குவிவதால் எழுகிறது

Q7. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. ஆன்டிஜென்கள் ஒரு நோயெதிர்ப்பு பதிலைத் தூண்டும் திறன் கொண்ட மூலக்கூறுகள்.
 2. ஆன்டிபாடிகள் ஆன்டிஜென்களின் வெளிப்பாட்டிற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் டி செல்கள் தயாரிக்கும் ஒய் வடிவ புரதங்கள்.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q8. சமீபத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் மெய்நிகர் முறையில் ‘TiHAN– IIT ஹைதராபாத் க்கு அடிக்கல் நாட்டினார். TiHAN– IIT எதை குறிக்கிறது-

(a) அண்ட கதிர்வீச்சுகளைப் படிப்பதற்கான பூமி ஆய்வகம்

(b)இணைய விஷயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு மீத்திறன் கணினி

(c) பொது மக்களுக்கு நிதி கல்வியறிவை வழங்குவதற்கான எண்ணியல் தளம்

(d) தன்னாட்சி ஊடுருவல் அமைப்புகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் தேர்வுச்சட்டம் (நிலப்பரப்பு மற்றும் வான்வழி)

Q9. MICR குறியீடு என்பது MICR (காந்த மை எழுத்து அங்கீகாரம் தொழில்நுட்பம்) ஐப் பயன்படுத்தி காசோலைகளில் அச்சிடப்பட்ட குறியீடாகும். இது காசோலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது, மேலும் இது விரைவான செயலாக்கத்தை குறிக்கிறது. MICR தொழில்நுட்பத்தை ஸ்கேனிங் செய்வதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் பின்னால் உள்ள அடிப்படைக் கொள்கை-

(a) ஒளியின் ஒளிவிலகல்

(b) ரேலே சிதறல்

(c) ஒளியியல் அதிர்வு

(d) காந்த அதிர்வு

Q10. ஈர்ப்பு அலைகளைப் பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது?

(a) இந்த அலைகள் இரண்டு நிறைகளுக்கு  இடையிலான ஈர்ப்பு விசையால் உருவாகின்றன.

(b) இந்த அலைகள் விண்வெளி நேரத்தில் தொந்தரவுகள் / சிற்றலைகள்.

(c) இந்த அலைகள் ஒளியின் வேகத்தில் பயணிக்கின்றன.

(d) b மற்றும் c இரண்டும்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(c)

Sol.

According to the ministry of science and technology, CSIR-NCL lab’s new technology can eliminate harmful bacteria, including antibiotic-resistant strains, economically. It not only integrates Indian traditional knowledge of Ayurveda for complete disinfection of water but also may offer possible health benefits of natural oils.

 

S2.Ans.(d)

Sol.

 

The Seed Minikit Programme was launched by Union Agriculture Minister Sh. Narendra Singh Tomar today by distributing Seed Minikits (higher-yielding varieties of seeds) to farmers. the Seed Minikits program is a major tool for introducing new varieties of seeds in the farmer’s fields and is instrumental in increasing the seed replacement rate.

The mini kits are being provided by the Central Agencies National Seeds Corporation (NCS), NAFED, and Gujarat State Seeds Corporation and are wholly funded by the Government of India through the National Food Security Mission.

S3.Ans.(d)

Sol.

The thyroid gland produces three hormones:

∎  Triiodothyronine, also known as T3

∎  Tetraiodothyronine also called thyroxine or T4

∎  Calcitonin

Rest three are basically steroids

Steroids constitute an important class of hormones. Hormones are chemical compounds that are produced by specialized cells in the body and are released into the circulatory system. When these compounds reach their target cells, they interact with hormone receptor proteins and elicit specific physiological responses. In the case of steroid hormones, the physiological response is achieved by regulating the expression of specific genes 1.

Natural steroids are commonly used in medicine because they allow physicians to elicit specific responses from tissues.

commonly used steroid hormones include progesterone (a progestin steroid) and estradiol (an estrogen steroid). Progesterone controls events during pregnancy, and estradiol regulates female characteristics. Both of these steroid hormones are components of birth control pills and function by preventing ovulation.

 

 

S4.Ans.(a)

Sol.

 1. Gonadotrophin: Hypothalamus
 2. thyroid-stimulating hormone: pituitary gland
 3. oxytocin: Hypothalamus

 

 

S5.Ans.(a)

Sol.

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has restricted the permissible amount of industrial Trans Fatty Acid (TFA) in food products to 2 percent. The latest amendment will come into effect from January 01, 2022. Currently, the permissible limit for trans fats in food products in 2021 is 3 percent, cut down from the previous limit of 5 percent.

Trans fatty acids have the presence of one or more double bonds in the trans configuration instead of the usual cis configuration. They are desired by the Vanaspati industry as they impart firmness to margarine and plasticity as well as emulsion stability to shortenings. Research has proved the direct connection of trans fatty acids with cardiovascular diseases, breast cancer, shortening of pregnancy period, risks of preeclampsia, disorders of nervous system and vision in infants, colon cancer, diabetes, obesity, and allergy.

Trans fat increases low-density lipoproteins (LDL), triglycerides and insulin levels and reduces beneficial high-density lipoproteins (HDL).

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551118/

 

S6.Ans.(d)

Sol.

Antigenic drift is a kind of genetic variation in viruses, arising from the accumulation of mutations in the virus genes that code for virus-surface proteins that host antibodies recognize. This results in a new strain of virus particles that are not effectively inhibited by the antibodies that prevented infection by previous strains. This makes it easier for the changed virus to spread throughout a partially immune population. Antigenic drift occurs in both influenza A and influenza B viruses.

(Confusion can arise with two very similar terms, antigenic shift and genetic drift. Antigenic shift is a closely related process; it refers to more dramatic changes in the virus’s surface proteins. Genetic drift is very different and much more broadly applicable; it refers to the gradual accumulation in any DNA sequence of random mutational changes that do not interfere with the DNA’s function and thus that are not seen by natural selection

Antigenic drift is a natural process whereby mutations (mistakes) occur during replication in the genes encoding antigens that produce alterations in the way they appear to the immune system (antigenic changes) (Figure 1). Not all genetic mutations will result in antigenic changes depending on 1) their position in the triplet code (non-coding changes) or 2) if the change they produce does not affect the region of the protein recognized by the immune system.

Even if a host has not encountered that particular virus before, partial immunity may be gained from infection or vaccination with a closely related virus in the past.

Representation of antigenic drift producing alterations in how the virus may appear to the immune system.

Antigenic shift :

Influenza has a negative-sense single-stranded RNA genome, encapsulated by nuclear protein, which consists of eight segments (Figure 2). Due to its segmented nature, influenza viruses can swap whole sections of their genome. If the segment swapped encodes an influenza antigen (such as HA or NA) which is targeted by the host immune system, this is termed antigenic shift and can radically alter a host immune system’s ability to recognize the virus

Representation of genome segment re-assortment (antigenic shift) between different strains producing a novel virus.

 

S7.Ans.(a)

Sol.

Antigens are molecules capable of stimulating an immune response. Each antigen has distinct surface features, resulting in specific responses. Antibodies are Y-shaped proteins produced by B cells of the immune system in response to exposure to antigens.

 

S8.Ans.(d)

Sol.

Recently, the Union Minister of Education virtually laid the foundation stone of ‘TiHAN-IIT Hyderabad’, which is India’s first Testbed for Autonomous Navigation Systems (Terrestrial and Aerial).

 

S9.Ans.(d)

Sol.

Each check is printed with a series of characters on the bottom of the document.  These characters are printed with a special type of ink that has additional magnetic resonance characteristics allowing it to absorb and emit a magnetic signal.  As the check enters the scan path, the magnetic ink passes over a magnet in the scanner to “charge” the ink before it passes over the MICR read head.  The MICR read head is a device built into the scanner designed to read the magnetic signal emitted by the MICR ink characters on the check.

Each character produces a unique waveform which is read and translated by the MICR read head.  Challenges to accurately reading the MICR characters include the speed at which the characters pass by the MICR read head, the consistency of the ink on the document, the quality of the ink on the document, the MICR algorithm used to interpret the signals, and the quality of the MICR read head.

Source: https://www.digitalcheck.com/how-does-micr-work/

 

S10.Ans.(d)

Sol.

The gravitation pull between two masses is too weak to generate gravitational waves. Hence statement (a) is incorrect.

Gravitational waves are ripples/disturbances in space-time caused by some of the most violent and energetic processes in the Universe. Hence statement (b) is correct.

These cosmic ripples travel at the speed of light, carrying with them information about their origins, as well as clues to the nature of gravity itself. Hence statement (c) is also correct.

Therefore, the correct answer is (d).

Use Coupon code: FLASH (சிறந்த பாட குறிப்புகள் மிக குறைந்த விலையில்)

General Science Daily Quiz In Tamil 5 June 2021_3.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now