Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   General awareness QUIZ for TNPSC GROUP...

General awareness QUIZ for TNPSC GROUP 1 Prelims – 25 February 2023

General Awareness Quiz (பொது அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE General Awareness Quiz (பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. IMFன் மூலதனம் யாருடைய பங்களிப்பால் உருவாக்கப்பட்டது?

(a) கடன்.

(b) பற்றாக்குறை நிதி.

(c) உறுப்பு நாடுகள்.

(d) கடன்கள்.

 

Q2. மக்கள்தொகை பற்றிய புகழ்பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் ராபர்ட் மால்தஸின் கருத்து என்ன?

(a) Pessimistic.

(b) optimistic.

(c) a மற்றும் b இரண்டும்.

(d) மேலே எதுவும் இல்லை.

 

Q3. தொழில்கள் மீதான வரிகள் யாரால் விதிக்கப்படலாம்?

(a) மாநில அரசு மட்டுமே.

(b) மாநில அரசு மற்றும் மத்திய அரசு ஆகிய இரண்டும்.

(c) பஞ்சாயத்துகளால் மட்டுமே.

(d) யூனியன் அரசாங்கம் மட்டுமே.

 

Q4. இந்தியாவில் தேசிய வருமானத்தை முதலில் மதிப்பிட்டவர் யார்?

(a) வி.கே.ஆர்.வி. ராவ்.

(b) தாதாபாய் நௌரோஜி.

(c) ஆர்.சி.தத்.

(d) டி.ஆர். காட்கில்.

 

Q5. இந்தியாவில் எத்தனை பொதுத்துறை வங்கிகள் உள்ளன?

(a) 10.

(b) 14.

(c) 22.

(d) 32.

 

Q6. இந்தியாவில் தற்போதைய குறைந்தபட்ச சேமிப்பு வைப்பு விகிதம் என்ன?

(a) 6% p.a.

 (b) 6.25% p.a.

(c) 4% p.a.

(d) 4.5% p.a.

 

Q7. இந்தியாவின் முதல் தபால் நிலைய ஏடிஎம் எந்த நகரத்தில் திறக்கப்பட்டது?

(a) சென்னை.

(b) புது தில்லி

(c) ஹைதராபாத்

(d) மும்பை

 

Q8. பின்வரும் எந்த தயாரிப்புகளுக்கு ISI மார்க் வழங்கப்படவில்லை?

(a) மின்சார பொருட்கள்.

(b) உள்ளாடை பொருட்கள்.

(c) பிஸ்கட்.

(d) துணி.

 

Q9. சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலக் கருத்து முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

(a) சீனா.

(b) ஜப்பான்.

(c) இந்தியா

(d) பாகிஸ்தான்.

 

Q10. தங்கம் முக்கியமாக தொடர்புடையது?

(a) உள்ளூர் சந்தை.

(b) தேசிய சந்தை.

(c) சர்வதேச சந்தை.

(d) பிராந்திய சந்தை.

 

Practice These General Awareness Quiz (பொது அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY General Awareness Quiz SOLUTIONS

Solutions

S1. (C)

Sol. 

 • IMF’S capital is formed by the contribution of member Nations.
 • At present IMF has 189 member countries.

S2. (a)

Sol.

 • The population theory of malthus has pessimistic views.
 • According to his theory human population grows exponentially while food product grows with arithmetic rate.

S3. (a)

Sol.

 • Professional tax is tax levied by State government on all persons who practice any profession.

S4. (b)

Sol. 

 • Dadabhai Naoroji estimated national income in India for the first time in 1876. Mainly calculation was done by estimating the value of agricultural and non- agricultural production.

 S5. (c)

Sol.

 • There are 22 public sector banks.

S6.(c)

Sol.

 • 4% p.a. is the current minimum saving deposit rate in india.

S7. (a)

Sol.

 • India’s first post office ATM was opened in Chennai in the year 2014.

S8.Ans.(c)

S9. (a)

Sol.

 • China first introduced the concept of special economic zone in 1980.

S10. (C)

Sol.

 • Gold is mainly related to the international market.

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை

பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 Home page Adda 247 Tamil
Latest Notification TNPSC Recruitment 2023
Official Website Adda247

Coupon code –FEB15(Flat 15% off on all Products)

TNUSRB SI 2023 (Taluk, AR, TSP) | Tamil | Online Live Classes By Adda247
TNUSRB SI 2023 (Taluk, AR, TSP) | Tamil | Online Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil

FAQs

Q. Why Daily General Awareness QUIZ is important?

1. Develops Consistency in the preparation
2. Develops Speed with Accuracy
3. Strengthens Time management during the exam hours

How does daily quiz in Tamil will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quizzes prepares the aspirants to score well in the competitive examination.