பொது அறிவு வினா விடை | GENERAL AWARENESS QUIZ_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness for TNPSC

பொது அறிவு வினா விடை | GENERAL AWARENESS QUIZ For TNPSC [26 October 2021]

GENERAL AWARENESS QUIZZES  (பொது அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-18


Q1. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் எந்த சரத்து, இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரைப் பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான விதிகளைப் பற்றிப் பேசுகிறது?

(a) சரத்து 54.

(b) சரத்து 51.

(c) சரத்து 63.

(d) சரத்து 61

 

Q2. 1978 ஆம் ஆண்டில், ____ திருத்தம் சொத்துக்களை அடிப்படை உரிமையாகப் பெறுவதற்கும், வைத்திருப்பதற்கும் மற்றும் அகற்றுவதற்குமான உரிமையை நீக்கியது?

(a) 41வது

(b) 42வது

(c) 43வது.

(d) 44வது

 

Q3. IPC பிரிவு 83 இன் கீழ் ஒரு நபர் ஒரு பகுதி இயலாமை எனக் குறிப்பிடப்படுகிறார்.?

(a) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

(b) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

(c) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

(d) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

 

Q4. உலகில் மிகக் குறுகிய எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பைக் கொண்ட நாடு எது?

(a) ஆஸ்திரேலியா.

(b) கனடா

(c) அமெரிக்கா.

(d) ஐக்கிய இராச்சியம்.

 

Q5. சிஆர்பிசியின் விதிகளின்படி இவர்களில் யாரை கைது செய்ய முடியாது?

(a) தனியார் நபர்.

(b) நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட்.

(c) நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட்.

(d) ஆயுதப்படை வீரர்கள்.

 

Q6.  இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை விதிகளை கையாள்கிறது?

(a) பகுதி IV.

(b)பகுதி III.

(c) பகுதி V.

(d) பகுதி II.

Q7. பின்வருவனவற்றில் யாருடைய  நாணயங்கள் இசை மீதான அவர்களின் அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றன?

(a) மௌரியர்கள்.

(b) நந்தாஸ்.

(c) குப்தாவின்.

(d) சோழர்கள்.

 

Q8. எந்த சாசனச் சட்டத்தின் மூலம், சீனாவுடனான வர்த்தகத்தில் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் ஏகபோகம் முடிவுக்கு வந்தது?

(a)சாசனச் சட்டம் 1793.

(b) சாசனச் சட்டம் 1813.

(c) சாசனச் சட்டம் 1833.

(d) சாசனச் சட்டம் 1855.

 

Q9. நீதித்துறையால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் _____ என அழைக்கப்படுகிறது?

(a) சாதாரண சட்டம்.

(b) வழக்கு சட்டம்.

(c) நீதி சட்டம்.

(d) நிர்வாக சட்டம்.

 

Q10. கைவல்யம் எந்த மதத்துடன் தொடர்புடையது?

(a) பௌத்தம்.

(b) சமணம்.

(c) இந்து மதம்.

(d) சீக்கிய மதம்.

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol.

 • Art-54 -Election of President.
 • Art-51 -promotiom of international peace and security.
 • Art-63 – The vice -president of india.
 • Art-61 -procedure for Impeachment of the president.

 

S2. (d)Sol.

 

 • In 1978, 44th amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as sa fundamental right.
 • It was made legal right instead of fundamental one.

 

S3. (a)

Sol.

 • Nothing is an offense which is done by a child above seven years of age and under twelve, who had not attained sufficient maturity or understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion.

 

S4. (C)

Sol.

 • The us constitution has 4400 word’s.
 • It is the oldest and shortest written constitution of any major government in the world.
 • The American constitution originally consisted only 7 articles, the Australian 128 and the Canadian 147.

 

S5.(d)

Sol.

An arrested persons has a right to inform a family member relative or friend about his arrest under section 60 of crpc.

 • An arrested persons have right not to be detained for more than 24 hrs/ without being presented before a , magistrate , it is to prevent unlawful and illigal arrests.

 

S6. (d)

Sol.

 • Article 5 to 11 under part II of the constitution deals with the citizenship provisions.
 • This part does not define the term citizen but it only identifies the person who became citizens of India at its commencement.

 

S7. (C)

Sol.

  The Gupta’s minted gold coins in abundance also known as dinars.

  The coins were depicted with the images of ruler’s in various pose.

  Some coins depicted samudragupta playing Veena.

 

S8. (b)

Sol.

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 

S9.(b)

Sol.

  The law framed by judiciary is called case law.

  It is a law which has been established by the outcome of former case’s.

 

S10. (b)

Sol.

kaivalya is the Jain concept of salvation.

  It is the liberation from rebirth.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% offer)

பொது அறிவு வினா விடை | GENERAL AWARENESS QUIZ_50.1
ADDA247 TNPSC GROUP 4 ONLINE TEST SERIES FOR TAMIL & ENGLISH MEDIUM

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?