Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 26 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ), ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY  MATHS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 3rd week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 26 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. பெரிதாக்கப்பட்ட மற்றும் மெய்நிகர் பட கண்ணாடியைப் பெற எந்த கண்ணாடி பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) சமதளயாடி.

(b) குவி ஆடி.

(c) குழி ஆடி.

(d) குழிவான லென்ஸ்.

Q2. சவரம் செய்ய பயன்படும் கண்ணாடி எது?

(a) குவி ஆடி.

(b) குழி ஆடி.

(c) சமதளயாடி.

(d) பரவளைய கண்ணாடி.

Q3. மீயொலி அலைகளை எதன் மூலம் கண்டறிய முடியும்?

(a) தொலைபேசி.

(b) ஹெப்ஸ் முறை.

(c) குண்டின் குழாய்.

(d) குயின்ஸ்கே குழாய்.

Q4. வெப்பநிலை குறித்து எது உண்மை இல்லை?

(a) இது ஏழு si அடிப்படை அளவுகளில் ஒன்றாகும்.

(b) இது si அலகு டிகிரி செல்சியஸில் அளவிடப்படுகிறது.

(c) தற்காலிக 0 டிகிரி செல்சியஸ் = 273.15 கெல்வின்.

(d) அனைத்தும் உண்மைதான்.

Q5. ஒரு தடகள வீரர் நீளம் தாண்டுவதற்கு முன்பு எதற்கு ஓடுகிறார்?

(a) இயக்கத்தின் நிலைமாற்றம்.

(b) உராய்வு சக்தி.

(c) ஒரு சக்தியின் வேகம்.

(d) உத்வேகத்தின் கோட்பாடு.

Q6. ஒரு நபர் கல்லை உதைப்பதால் ஏற்படும்  விளைவு?

(a) மந்தநிலை.

(b) வேகம்.

(c) எதிர்வினை.

(d) உந்தம்.

Q7. ஒரு பந்து மேலே வீசப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது மாறாது?

(a) முடுக்கம்.

(b) வேகம்.

(c) நிலை ஆற்றல்.

(d) தூரம்.

Q8. அறிவியலில் ஒரு பொருளின் உந்துதல் அல்லது இழுத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) எடுத்தல்.

(b) தூக்குதல்.

(c) விசை.

(d) மூடுதல்.

Q9. வளிமண்டல காற்று பூமியில் எவ்வாறு பிடிக்கப்படுகிறது?

(a) ஈர்ப்பு.

(b) காற்று.

(c) மேகம்.

(d) பூமியின் சுழற்சி.

Q10. பூமியின் மேற்பரப்பிற்குக் கீழே சேமிக்கப்படும் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் எவ்வாறு  அறியப்படுகிறது?

(a) வெப்ப ஆற்றல்.

(b) அணுசக்தி.

(c) அலை ஆற்றல்.

(d) புவி வெப்ப ஆற்றல்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-10

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 26 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (C)

Sol-

 • When the object is placed between the principal focus and the pole of the concave mirror, the image formed will be magnified, virtual, and erect.

S2. (b)

 • A shaving mirror is a concave mirror it forms upright and enlarged image.

S3. (C)

 • Kundt’s tube consists a long transparent horizontal pipe which contains a fine powder such as talc.

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

S5. (a)

 • An athlete runs before the long jump to gain the moment of Inertia to get forward momentum in order to get longer jump.

S6.(C)

 • According to Newton’s third law of motion for every action there is an equal and opposite reaction.

S7. (a)

 • When a ball is thrown up, it is constantly under the gravitational acceleration.
 • So it’s acceleration will not change.

S8. (C)

 • A force is a push or pull upon an object resulting from the objects interaction with another object.

S9. (a)

 • Atmospheric air is composed of gas like nitrogen, oxygen, carbon dioxide etc.
 • Due to the gravitational pull on the atoms of these gas, they are held to the earth.

S10. (d)

 • Geothermal energy is the heat generated and stored inside the Earth’s surface.

 

Use Coupon code: HAPPY75 (75% offer)

General Awareness Daily quiz in Tamil 26 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_80.1
ADDA247 Tamil TNPSC GROUP 2 2A 3.0 LIVE CLASS BATCH from AUG 2

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz in Tamil 26 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz in Tamil 26 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.