General Awareness Daily quiz in Tamil 24 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 24 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY  MATHS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 2nd week 2021

Q1. செரிமான செயல்முறைக்கு எது  உதவுகிறது?

(a) ​​என்சைம்.

(b) ஹார்மோன்.

(c) தாதுக்கள்.

(d) வைட்டமின்.

 

Q2. டாக்ஸிகாலஜி என்பது எதை  பற்றிய படிப்பு?

(a) ​​வைரஸ்கள்.

(b) பாக்டீரியா.

(c) நோய்கள்.

(d) விஷங்கள்.

 

Q3.மனித மாநாடு -1972 எங்கு  நடைபெற்றது?

(a) ​​ஸ்டாக்ஹோம்.

(b) பாரிஸ்.

(c) ஜெனீவா.

(d) ஆஸ்திரேலியா.

 

Q4. மைர்மோகாலஜி என்பது எதை  பற்றிய படிப்பு?

(a) ​​பூச்சிகள்.

(b) எறும்புகள்.

(c) ஓட்டுமீன்கள்.

(d) மானுடங்கள்.

 

Q5. மொத்த தொடர்பு மற்றும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட எந்தவொரு பகுதியிலும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அறியப்படுகின்றன?

(a) ​​மக்கள் தொகை.

(b) பயோம்.

(c) சமூகம்.

(d) இனங்கள்.

 

Q6. குளுக்கோமா எதில் ஏற்படும் ஒரு நோய்?

(a) ​​தோல்.

(b) நுரையீரல்.

(c) கல்லீரல்.

(d) கண்.

 

Q7. மனித உடலில் மிகப்பெரிய சுரப்பி பின்வருவனவற்றில் எது?

(a) ​​தைராய்டு.

(b) கல்லீரல்.

(c) சிறுநீரகம்.

(d) கணையம்.

 

Q8. ஹார்மோனின் உதாரணம் எது?

(a) ​​சைட்டோசின்.

(b) ரெனின்.

(c) ஆக்ஸிடாஸின்.

(d) பெப்ரின்.

 

Q9. பென்சிலின் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) ​​எட்வர்ட் ஜென்னர்.

(b) நீல்ஸ் போர்.

(c) சர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்.

(d) ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ்.

 

Q10. சிரின்க்ஸ் என்பது எதனுடைய குரல் பெட்டி?

(a) ​​ நிலநீர் வாழ்விகள்.

(b) ஊர்வன.

(c) பறவைகள்.

(d) பாலூட்டிகள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-10

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (a)

Sol-

 • The process of digestion is helped by enzymes.
 • Enzymes are biological molecules made up of protein that works as catalyst and helps in fasten up the chemical reactions.

 

S2. (d)

Sol-

 • Toxicology is the branch of chemistry and medicine.
 • It involves observing and reporting symptoms, mechanism, detection and treatments of toxic substances.

 

S3. (a)

 • UN conference on Human Environment-1972 was an international conference held on 5-16 , June, 1972 in Stockholm.

S4. (b)

 • Myrmecology is the study of ant’s, and their behavior.

S5. (c)

 • Community is an assemblage of biotic population including plants and animals which lives in a particular habitat.

S6.(d)

 • Glaucoma is a disease of the eye’s.
 • It is a condition where the pressure of the eye remain high due to many condition like migraine, high blood pressure, and obesity.

S7. (b)

 • Liver is a bilobed organ and the largest gland of the human body.
 • Liver gland secretes the bile juice through the bile duct.
 • Liver detoxify the chemicals present in the blood.

S8.(c)

 • Oxytocin is a powerful hormone that acts as neurotransmitter in the brain.

S9.(c)

 • Sir Alexander Fleming is the discoveror of penicillin.

S10.(c)

 • Syrinx is the vocal organ of the bird’s.
 • Sound is produced by vibration of all the membrane tympaniform , syrinx enables some species of bird’s to mimic the human sound.

 

 

Use Coupon code: HAPPY75 (75% offer)

General Awareness Daily quiz in Tamil 24 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1
ADDA247 Tamil TNPSC GROUP 2 2A 3.0 LIVE CLASS BATCH from AUG 2

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?