General Awareness Daily quiz in Tamil 22 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4 |_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 22 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 22 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4 |_40.1
General Awareness Daily quiz in Tamil 22 July 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) IN TAMIL FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, DAILY TEST FOR TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி நடப்பு நிகழ்வுகள் 290 வினாடி வினா June PDF 2021

Q1. இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடையிலான வளமான நிலம் _______ என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) வடிநிலம்.

(b) ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு.

(c) தோவாப்.

(d) தாழ்நிலம் அல்லது நிலப்பரப்பு.

 

Q2. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஏரி எது?

(a) வுலர்.

(b) கோபிந்த் சாகர்.

(c) ராணா பிரதாப் சாகர்.

(d) பைக்கால்.

 

Q3. சியாசின் பனிப்பாறையில் இருந்து  உருகும் நீர் பின்வரும் எந்த நதியின் முக்கிய ஆதாரமாகும்?

(a) பீஸ்.

(b) சட்லெஜ்.

(c) ஷைலோக்.

(d) நுப்ரா.

 

Q4. சிவசமுத்திரம் எந்த நதியால் உருவான தீவு?

(a) கங்கை.

(b) கோதாவரி.

(c) கிருஷ்ணா.

(d) காவேரி.

 

Q5. படி வேளாண்மை பின்வரும் எங்கு  செய்யப்படுகிறது?

(a) மலையின் சரிவுகள்.

(b) வறண்ட பகுதிகளில்.

(c) உயரமான சமபூமி.

(d) மலையின் உச்சம்.

 

Q6. சணல்  உற்பத்தியில்  இந்தியாவின்  முக்கிய  போட்டியாளராக  உள்ள  நாடு  எது?

(a) சீனா.

(b) நேபால்.

(c) பங்களாதேஷ்.

(d) ஜப்பான்.

 

Q7. இமாச்சல  பிரதேசத்தில்  மணிகரனில் உள்ள வெப்ப நீரூற்றுகளின் இயற்கை ஆற்றலின் ஆதாரம் எது?

(a) புவிவெப்ப ஆற்றல்.

(b) உயிரி ஆற்றல்.

(c) வெப்ப ஆற்றல்.

(d) நீர் ஆற்றல்.

 

Q8. கௌஹாத்தியிலிருந்து சண்டிகர் வரையிலான பருவமழையின் தன்மை என்ன?

(a) ஒழுங்கற்ற தன்மை.

(b) பிறை அல்லது வளர்ந்து வரும் இயல்பு.

(c) குறையும் தன்மை.

(d) சுழற்சி தன்மை.

 

Q9. விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய மக்கள்தொகையின் சதவீதம் என்ன?

(a) 60%.

(b) 50%.

(c) 70%.

(d) 80%.

 

Q10. தென்மேற்கு பருவமழை முழு இந்தியாவையும் சென்றடையும் நாள்?

(a) ஜூன் 5.

(b) ஜூன் 15.

(c) ஜூலை 1.

(d) ஜூலை 15.

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (C)

Sol-

 • Doab is a tract of the land that lies between the two conflating rivers.
 • Punjab is a land between the five rivers.

S2. (b)

 • Gobind sagar lake is the largest man made Lake situated in the bilaspur district of the himachal pradesh.
 • After the gobind sagar, dhebar lake in rajasthan is the largest artificial Lake.

S3. (d)

 • Nubra(Siachin river) is a river located to the north east of the Ladakh valley.
 • The source of this river is from the siachin glacier.

S4. (d)

 • Sivasamudram Island is a small city in the madhya district of the Karnataka.
 • It lies on the bank of the river Kaveri.

S5. (a)

 • Step farming is a technique which consists of the different terraces on which cultivation is done.
 • It is the basically done to prevent the soil erosion which is caused by the flowing of the water down the hill.

S6. (C)

 • bangladesh is the main competitor of the India in jute production.
 • According to the data of the 2013 of FAO, india ranks the first in the jute production followed by bangladesh.

S7.(a)

 • Geothermal energy is the heat energy produced within the Earth’s surface.

S8. (C)

 • Moisture carrying winds when the travel from Guwahati to the chandigarh, blow over the land and to keep loosing their moisture content in the way without picking any new moisture that is why monsoon has a Diminishing nature from Guwahati to the chandigarh.

 

S9. (a)

 • Although agriculture contributes only 14% towards GDP yet More than 60% of the population is engaged in it.
 • It is still considered as the backbone of the economy.

S10. (d)

 • Although the monsoon commences on the Kerala coast by 29 May to the 1st June , it takes the time to cover the entire india.
 • The normal date are observed by which it covers the entire india is 15th

 

 

Use Coupon code: HAPPY75 (75% offer)

General Awareness Daily quiz in Tamil 22 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4 |_50.1
ADDA247 Tamil TNPSC GROUP 2 2A 3.0 LIVE CLASS BATCH from AUG 2

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?