General Awareness Daily quiz in Tamil 21 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 21 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 21 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. மண்ணின் வளத்தையும் ஈரப்பதத்தையும் பாதுகாக்க பின்வரும் எந்த முறை உதவாது?

(a) சமஉயர உழவு.

(b) உலர் விவசாயம்.

(c) துண்டுப் பயிரிடு முறை.

(d) மாற்றுமுறைப் பயிரீடு.

Q2. தவறான ஜோடியைக் கண்டுபிடிக்கவும்?

(a) தேயிலை-அசாம்.

(b) வேர்க்கடலை-பிஹார்.

(c) தேங்காய்-கேரளா.

(d) கரும்பு- உத்தரப் பிரதேசம்.

Q3. BT(பிடி) விதைகள் எதனுடன் தொடர்புடையது ?

(a) அரிசி.

(b) கோதுமை.

(c) பருத்தி.

(d) எண்ணெய் வித்து.

Q4. தெற்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள அண்டார்டிகாவில் இந்தியாவின் நிரந்தர ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் பெயர் என்ன?

(a) தக்ஷின் பாரத்.

(b) தக்ஷின் நிவாஸ்.

(c) தக்ஷின் சித்ரா.

(d) தக்ஷின் கங்கோத்ரி.

Q5. பின்வரும் மாநிலங்களில் அதிக வனப்பகுதி கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

(a) பஞ்சாப்.

(b) மத்தியப் பிரதேசம்.

(c) ஆந்திரப்பிரதேசம்.

(d) மணிப்பூர்.

Q6. மும்பை ஹை எதனுடன் தொடர்பானது ?

(a) இரும்பு.

(b) பெட்ரோலியம்.

(c) கல்லறை.

(d) சணல்.

Q7. தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று கூறப்படும் இடம் எது?

(a) கோவை.

(b) சேலம்.

(c) தஞ்சாவூர்.

(d) மதுரை.

Q8. பின்வருவனவற்றில் எது சஹ்யாத்ரி மலை என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்.

(b) மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்.

(c) சிவாலிக் மலைத்தொடர்கள்.

(d) விந்தியா மலைத்தொடர்கள்.

Q9. நாதபாஜக்ரி மின் திட்டம் எங்கே அமைந்துள்ளது?

(a) உத்தராகண்ட்.

(b) அருணாச்சல பிரதேசம்

(c) இமாச்சலப் பிரதேசம்.

(d) ஆந்திரப்பிரதேசம்.

Q10. IR-20 மற்றும் RATNA ஆகிய இரண்டு முக்கிய வகைகள்?

(a) கோதுமை.

(b) தினை.

(c) காட்டுக்கடுகு.

(d) அரிசி.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • Shifting cultivation also known as the slash and burn farming, and is harmful for soil fertility in long term.

S2. (b)

 • Major peanut production of the India occurs in the Gujarat rather than the Bihar.

S3. (C)

 • BT cotton is genetically modified crop.
 • BT is a soil bacteria which is commonly used as a biological pesticide.

S4. (d)

 • Dakshin Gangotri is the name of India’s permanent research station in southern hemisphere Antarctica.

S5. (d)

 • Due to the moist and humid climatic conditions towards the north-eastindia, almost all States are rich in flora and fauna.

S6.(b)

 • Mumbai High is also known as the Bombay High is an off shore region beyond the mumbai coast from where the petroleum is drilled.

S7.(a)

 • Coimbatore is the Manchester of the south India.
 • As it has the thousands of small, medium, and large industries and textile mills.

S8. (b)

 • Shayadri is the other name of the western ghats.
 • Western ghats are a biological hotspot also.
 • In india the highest biodiversity is found here.

 

S9. (C)

 • NathpaJhakri dam has been constructed on Sutlej river in himachalpradesh.
 • This project was completed in 2004.

S10. (d)

 • IR-20 and RATNA are the two important varities of the rice along with the others such as the Jamuna, krishna, and Jaya.
 • India is the second largest producer of the rice after the China.

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

General Awareness Daily quiz in Tamil 21 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_50.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App  Adda247TamilYoutube  Adda247 Tamil telegram group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?