Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. மின் வெப்பமூட்டியில்  பயன்படுத்தப்படும் பொருள்?

(a) டங்ஸ்டன்.

(b) நிக்ரோம்.

(c) பித்தளை.

(d) எஃகு.

Q2. போலியோ எதன் மூலம் ஏற்படுகிறது?

(a) புழு.

(b) பாக்டீரியா.

(c) பூஞ்சை.

(d) வைரஸ்.

Q3. எதன் காரணமாக வானவில் உருவாகிறது?

(a) ஒளிவிலகல் மற்றும் சிதறல்.

(b) சிதறல் மற்றும் ஒளிவிலகல்.

(c) ஒளிக்கதிர்ச்சிதைவு மற்றும் ஒளிவிலகல்.

(d) பிரதிபலிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல்.

Q4. தேவையில் மாற்றம் இருக்கும்போது, முன்பு இருந்த அதே விலையில் தேவை வளைவை வலதிற்கு மாற்றுவதற்கு வழிவகுக்கும் போது, தேவை அளவு ?

(a) குறைகிறது.

(b) அதிகரிக்கிறது.

(c) அப்படியே இருக்கும்.

(d) சுருங்கும்

Q5. பால்டோரோ பனிப்பாறை எங்கு அமைந்துள்ளது?

(a) காரகோரம் மலைத்தொடர்.

(b) பாமிர் மலைகள்.

(c) சிவாலிக்.

(d) ஆல்ப்ஸ்.

Q6. நைஜரின் புதிய இந்திய தூதராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

(a) வினய் குமார்.

(b) சத்பீர் சிங்.

(c) ஸ்ரீகுமார் மேனன்.

(d) பிரேம் கே நாயர்.

Q7. சமீபத்தில் இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரை எந்த மாநிலம் நியமித்தது?

(a) கேரளா.

(b) தமிழ்நாடு.

(c) கர்நாடகா.

(d) ஒடிசா.

Q8. முகமது பின் காசிம் இந்த ஆண்டில் சிந்தை வென்றார்?

(a) 712 கி.பி

(b) 812 கி.பி

(c) 912 கி.பி

(d) 1012 கி.பி

Q9. பாதி வாடகை ஒரு எவ்வகை இயற்பாடு?

(a) நடுத்தர.

(b) நீண்ட கால.

(c) குறுகிய கால.

(d) நேரம் இல்லை

Q10.  மகாத்மா காந்திஜி முதன்முதலில் சத்தியாக்கிரகத்தின் போது எந்த ஆண்டில் கைது செய்யப்பட்டார்?

(a) 1906.

(b) 1908.

(c) 1913.

(d) 1917.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • The material used in electric heater is Nichrome.
 • Nichrome is a mixture of nickel , chromium , and iron.

S2. (d)

 • Polio is a viral disease , it spread from water , faecal oral route . It is caused by enterovirus known as polio viruses.
 • Infected persons got paralysed mostly effects children.

S3. (d)

 • White light on getting dispersed in its seven constituent components undergo refraction and total internal reflection. Which results in the formation of a rainbow.

S4. (b)

 • When there is change in demand leading to shifting of demand curve to right keeping price at same , quantity demanded will increase.

S5. (a)

 • If polar regions are not counted ,baltoro glacier is the longest glacier.
 • It lies in Gilgit-Balitistan region of Karakoram range.

S6.(d)

 • Capital- Niamey.
 • Currency- West African Franc.
 • Replacement- Rajesh Aggarwal.

S7. (b)

 • Veera Lakshmi is the first ambulance driver in Tamilnadu.

S8. (a)

 • Mohmmad bin Qasim was the Persian military general.
 • In 712 A.D.he conquered the sindh and Multan.

 

S9. (C)

Quasi rent is a term in Economic’s that describes certain types of returns to firm. It is a temporary phenomenon.

S10. (b)

 • In June 1907 against compulsory registration osfAsiatics.
 • On 10th Jan 1908 , he was Arrested for farling to leave Transvaal register and he was sentenced for two months in jail.

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_40.1

Adda247 tamil website  | Adda247 Tamil telegram group | Adda247TamilYoutube | Adda247App

 

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.