General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. மின் வெப்பமூட்டியில்  பயன்படுத்தப்படும் பொருள்?

(a) டங்ஸ்டன்.

(b) நிக்ரோம்.

(c) பித்தளை.

(d) எஃகு.

Q2. போலியோ எதன் மூலம் ஏற்படுகிறது?

(a) புழு.

(b) பாக்டீரியா.

(c) பூஞ்சை.

(d) வைரஸ்.

Q3. எதன் காரணமாக வானவில் உருவாகிறது?

(a) ஒளிவிலகல் மற்றும் சிதறல்.

(b) சிதறல் மற்றும் ஒளிவிலகல்.

(c) ஒளிக்கதிர்ச்சிதைவு மற்றும் ஒளிவிலகல்.

(d) பிரதிபலிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல்.

Q4. தேவையில் மாற்றம் இருக்கும்போது, முன்பு இருந்த அதே விலையில் தேவை வளைவை வலதிற்கு மாற்றுவதற்கு வழிவகுக்கும் போது, தேவை அளவு ?

(a) குறைகிறது.

(b) அதிகரிக்கிறது.

(c) அப்படியே இருக்கும்.

(d) சுருங்கும்

Q5. பால்டோரோ பனிப்பாறை எங்கு அமைந்துள்ளது?

(a) காரகோரம் மலைத்தொடர்.

(b) பாமிர் மலைகள்.

(c) சிவாலிக்.

(d) ஆல்ப்ஸ்.

Q6. நைஜரின் புதிய இந்திய தூதராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

(a) வினய் குமார்.

(b) சத்பீர் சிங்.

(c) ஸ்ரீகுமார் மேனன்.

(d) பிரேம் கே நாயர்.

Q7. சமீபத்தில் இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரை எந்த மாநிலம் நியமித்தது?

(a) கேரளா.

(b) தமிழ்நாடு.

(c) கர்நாடகா.

(d) ஒடிசா.

Q8. முகமது பின் காசிம் இந்த ஆண்டில் சிந்தை வென்றார்?

(a) 712 கி.பி

(b) 812 கி.பி

(c) 912 கி.பி

(d) 1012 கி.பி

Q9. பாதி வாடகை ஒரு எவ்வகை இயற்பாடு?

(a) நடுத்தர.

(b) நீண்ட கால.

(c) குறுகிய கால.

(d) நேரம் இல்லை

Q10.  மகாத்மா காந்திஜி முதன்முதலில் சத்தியாக்கிரகத்தின் போது எந்த ஆண்டில் கைது செய்யப்பட்டார்?

(a) 1906.

(b) 1908.

(c) 1913.

(d) 1917.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • The material used in electric heater is Nichrome.
 • Nichrome is a mixture of nickel , chromium , and iron.

S2. (d)

 • Polio is a viral disease , it spread from water , faecal oral route . It is caused by enterovirus known as polio viruses.
 • Infected persons got paralysed mostly effects children.

S3. (d)

 • White light on getting dispersed in its seven constituent components undergo refraction and total internal reflection. Which results in the formation of a rainbow.

S4. (b)

 • When there is change in demand leading to shifting of demand curve to right keeping price at same , quantity demanded will increase.

S5. (a)

 • If polar regions are not counted ,baltoro glacier is the longest glacier.
 • It lies in Gilgit-Balitistan region of Karakoram range.

S6.(d)

 • Capital- Niamey.
 • Currency- West African Franc.
 • Replacement- Rajesh Aggarwal.

S7. (b)

 • Veera Lakshmi is the first ambulance driver in Tamilnadu.

S8. (a)

 • Mohmmad bin Qasim was the Persian military general.
 • In 712 A.D.he conquered the sindh and Multan.

 

S9. (C)

Quasi rent is a term in Economic’s that describes certain types of returns to firm. It is a temporary phenomenon.

S10. (b)

 • In June 1907 against compulsory registration osfAsiatics.
 • On 10th Jan 1908 , he was Arrested for farling to leave Transvaal register and he was sentenced for two months in jail.

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4_50.1

Adda247 tamil website  | Adda247 Tamil telegram group | Adda247TamilYoutube | Adda247App

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?