Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-9

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. காணக்கூடிய நிறமாலையின்  அலைநீளம்?

(a) 1300A -3000A.

(b) 3900A-7600A.

(c) 7800A-8000A.

(d) 8500A-9800A

Q2. சென்டிகிரேட் அளவை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) ஆண்டர்ஸ் செல்சியஸ்.

(b) டேனியல் கேப்ரியல் பாரன்ஹீட்.

(c) வில்லியம் தாம்சன்.

(d) ரைட் சகோதரர்கள்.

Q3. தெர்ம் (Therm)  எதனுடைய அலகு ?

(a) வெப்பம்.

(b) ஆற்றல்.

(c) ஒளி.

(d) உந்தம்.

Q4. வெப்பநிலை குறித்து எது உண்மை இல்லை?

(a) இது ஏழு அனைத்துலக முறை(SI UNITS) அளவுகளில் ஒன்றாகும்.

(b) இது அனைத்துலக முறை (si)  அலகு டிகிரி செல்சியஸில் அளவிடப்படுகிறது.

(c) வெப்பநிலை 0 டிகிரி செல்சியஸ் = 273.15 கெல்வின்.

(d) அனைத்தும் உண்மைதான்.

Q5. டி.சி.(DC) யைத் தடுக்க ஒரு சுற்றுக்கு பின்வரும் எந்த பகுதி  பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) டையோடு.

(b) மின்தடையம்.

(c) தூண்டுதிறன்.

(d) மின் தேக்க திறன்

வெற்றி நடப்பு நிகழ்வுகள் 290 வினாடி வினா June PDF 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q6. வாயு வெப்பமானி  திரவ வெப்பமானியை விட அதிக உணர்திறன் கொண்டது, ஏனெனில் வாயுக்கள்?

(a) விரிவாக்கத்தின் பெரிய குணகம் வேண்டும்.

(b) இலகுவானவை.

(c) குறைந்த குறிப்பிட்ட வெப்பத்தைக் கொண்டிருத்தல்.

(d) அதிக குறிப்பிட்ட வெப்பத்தைக் கொண்டிருத்தல்.

Q7. கிரையோஜெனிக் அறிவியல் எதனுடன் தொடர்புடையது?

(a) அதிக வெப்பநிலை.

(b) குறைந்த வெப்பநிலை.

(c) உராய்வு மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் சேதம்.

(d) கிரிஸ்டலின் அதிகரிப்பு.

Q8. நட்சத்திரத்தின் நிறத்தை எது தீர்மானிக்கிறது?

(a) வெப்பநிலை.

(b) தூரம்.

(c) ஆரம்.

(d) வளிமண்டல அழுத்தம்.

Q9. கடல் நீரோட்டங்கள் எதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு?

(a) வெப்பச்சலனம்.

(b) கடத்தல்.

(c) காப்பு.

(d) கதிர்வீச்சு

Q10. பூமியின் மேற்பரப்பிற்குக் கீழே சேமிக்கப்படும் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?

(a) வெப்ப ஆற்றல்.

(b) அணுசக்தி.

(c) அலை ஆற்றல்.

(d) புவி வெப்ப ஆற்றல்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 1st week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • The visible region lies in the wavelength range of 3900A-7600A.

S2. (a)

 • The centigrade scale was invented by Swedish astronomer Anders Celsius.

S3. (a)

 • Therm is the non SI unit of heat, Just as Celsius and Fahrenheit are of the temperature.

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

S5. (d)

 • Capacitance is Used in a circuit to block the DC current.
 • It has the ability to Store electrical energy.

S6.(a)

 • Gas molecules have larger coefficient of expansion than liquid.
 • Hence for a small amount of heat, they show greater volatility.

S7. (b)

 • Cryogenics is the branch of physics which deals with the production of materials at very low temperature.

S8. (a)

 • The colour of the Star depends on it’s surface temperature , as at dry temperature star’s emit frequencies of different colours.

S9. (a)

 • Wind and ocean currents are example of convection currents.

S10. (d)

 • Geothermal energy is the heat generated and stored inside the Earth’s surface.

 

Use Coupon code: HAPPY (75% OFFER)

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_100.1

  *இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

 Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz in Tamil 16 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_130.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.