General Awareness Daily quiz in Tamil 03 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 03 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 03 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. எந்த ஆண்டில் கொலம்பியா NAM உச்சிமாநாட்டை நடத்தியது?

(a) 1994

(b) 1995

(c) 1996

(d) 1997

Q2. உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது?

(a) ஜூன் 5

(b) அக்டோபர் 2

(c) நவம்பர் 10

(d) நவம்பர் 19

Q3. பின்வருவனவற்றில் பரப்பளவு அடிப்படையில் மிகச்சிறிய நாடு எது?

(a) சுவிட்சர்லாந்து

(b) சிங்கப்பூர்

(c) சுவீடன்

(d) நியூசிலாந்து

Q4. ஒளியிழை (optical fibre)  என்ற சொல்லை  உருவாக்கியவர் யார்?

(a) சாமுவேல் கோஹன்

(b) நரிந்தர் கபனி

(c) பெர்சி எல். ஸ்பென்சர்

(d) டி.எச். மைமா

Q5. எந்த நதியில் “நாரநாராயணசேத்து” கட்டப்பட்டுள்ளது?

(a) கங்கை

(b) பிரம்மபுத்ரா

(c) மகாநதி

(d) கோதாவரி

Q6. ஜேம்ஸ் ஏ கோஸ்லிங் உருவாக்கிய நிரலாக்க மொழி எது?

(a) ஏஎஸ்பி.நெட்(ASP.Net)

(b) ஜாவா(Java)

(c) PHP

(d) C#

Q7. மனித உயிரினங்களிடமிருந்து பெறப்படும் நைட்ரஜன் கழிவு?

(a) அம்மோனியா

(b) யூரியா

(c) அம்மோனியம் நைட்ரேட்

(d) யூரிக் அமிலம்

Q8. Equs Asinus என்பது எதன் அறிவியல் பெயர் ?

(a) கழுதை

(b) மாடு

(c) மான்

(d) கங்காரு

Q9. ______ முகவைகள்(beakers), ஃபிளாஸ்க்கள்(flasks )  போன்ற ரசாயன உபகரணங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

(a) பொட்டாஷ் கண்ணாடி

(b) கடின கண்ணாடி

(c) சோடா கண்ணாடி

(d) ஜீனா கண்ணாடி

Q10. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய அறிவியல் தினம் எப்பொழுது  கொண்டாடப்படுகிறது?

(a) பிப்ரவரி 20

(b) பிப்ரவரி 25

(c) ஏப்ரல் 5

(d) பிப்ரவரி 28

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

solutions

 

S1. Ans.(b)

Sol. The Non-Aligned Movement (NAM) is a group of states that are not formally aligned with or against any major power bloc. As of 2012, the movement has 120 members.The organization was founded in Belgrade in 1961.

 

S2. Ans.(a)

Sol. World Environment Day is held each year on June 5. It is one of the principal vehicles through which the United Nations (UN) stimulates worldwide awareness of the environment and enhances political attention and action.

 

S3. Ans.(b)

Sol. Singapore is a small, heavily urbanised, island city-state in Southeast Asia, located at the end of the Malayan Peninsula between Malaysia and Indonesia. Singapore has a total land area of 719.1 square kilometres. The Singapore area comprises mainland and other islands. The mainland of Singapore measures 50 kilometres from east to west and 27 kilometres from north to south with 193 kilometres of coastline.

 

S4. Ans.(b)

Sol. In 1952, UK based physicist Narinder Singh Kapany invented the first actual fiber optical cable based on John Tyndall’s experiments three decades earlier.He is also known as “Father of Fiber Optics”. The term fibre optics was coined by Singh Kapany in 1956.

 

S5. Ans.(b)

Sol. With inauguration of the NaranarayanSetu, the third bridge over the mighty Brahmaputra river linking Jogighopa with Pancharatna in western Assam, another important milestone in the infrastructure development of the North Eastern Region has been crossed. This is the third bridge over the Red River and the second road-cum-rail bridge which opens large areas of Assam and Meghalaya to speedy communications, trade and commerce, fulfilling is a long-cherished dream.

 

S6. Ans.(b)

Sol.Since 1984, Gosling has been with Sun Microsystems, and is generally known best as the founder of the Java programming language. He is generally credited as the inventor of the Java programming language in 1991.

 

S7. Ans.(b)

Sol.Nitrogenous wastes in the body tend to form toxic ammonia, which must be excreted. Mammals such as humans excrete urea, while birds, reptiles, and some terrestrial invertebrates produce uric acid as waste.The major nitrogenous waste product in human beings is urea – mainly excreted as urine.

 

S8. Ans.(a)

Sol.Equusasinus (donkeys) resemble horses and are characterised by their large head, long ears and cow-like tail.

 

S9. Ans.(b)

Sol.Beakers made of heat-shock resistant borosilicate glass are suitable for the heating or boiling of solutions by using a Bunsen burner.Borosilicate glass is often called “Hard Glass,” mainly consists of silica and boron oxide.

 

S10. Ans.(d)

Sol. National Science Day is celebrated all over India with great enthusiasm on 28th of February every year in order to commemorate the invention of the Raman Effect in India by the Indian physicist, Sir Chandrasekhara Venkata Raman on the same day in the year 1928. For his great success in the field of science in India, Chandrasekhara Venkata Raman was awarded and honored with the Nobel Prize in the Physics in the year 1930.

Use Coupon code: FEST77(77% OFFER)

General Awareness Daily quiz in Tamil 03 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

 Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?