Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 01 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 01 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. அரசியலமைப்பின் 10 வது அட்டவணை அரசியலமைப்பின் எந்த திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது?

(a) 24 வது திருத்தச் சட்டம்

(b) 52 வது திருத்தச் சட்டம்

(c) 61 வது திருத்தச் சட்டம்

(d) 85 வது திருத்தச் சட்டம்

 

Q2. ஒரு அவையால் நிறைவேற்றப்பட்ட மற்றும் மற்றொரு அவையில் நிலுவையில் உள்ள ஒரு மசோதாவை பரிசீலிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வு எவ்வளவு காலம் கூட்டப்படலாம்?

(a) 3 மாதங்கள்

(b) 6 மாதங்கள்

(c) 9 மாதங்கள்

(d) 12 மாதங்கள்

 

Q3. ஐபிசி இன் பிரிவு 83 இன் கீழ் ஒரு நபர் ஓரளவு குற்றமற்றவராக இருப்பதாகக் கூற, அந்த நபரின் வயது எவ்வளவாக இருக்க கூடும்?

(a) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

(b) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பத்து வயதுக்கு கீழ்.

(c) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்டவர்.

(d) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ்.

 

Q4. பின்வருபவரில் அடிப்படை உரிமைகள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் விலக்கப்பட்ட பகுதிகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் குழுவிற்கு அரசியலமைப்பு சபையின் கீழ் உள்ள குழுவின் தலைவர் யார்?

(a) ஜவஹர் லால் நேரு

(b) வல்லப்பாய் படேல்

(c) எச்.சி முகர்ஜி

(d) மௌலானா ஆசாத்

 

Q5. இவற்றில் எது சி.ஆர்.பி.சி.யின் விதிகளின்படி கைது செய்ய முடியாது?

(a) தனியார் நபர்.

(b) நீதித்துறை நீதிவான்.

(c) நிர்வாக நீதிவான்.

(d) ஆயுதப்படை வீரர்கள்.

 

Q6. இந்திய அரசியலமைப்பு அதன் உச்ச அதிகாரத்தை ____ இலிருந்து பெறுகிறது?

(a) இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

(b) இந்திய நாடாளுமன்றம்

(c) இந்திய மக்கள்

(d) இந்திய அரசியலமைப்பு சபை

 

Q7. பின்வரும் அடிப்படை உரிமைகளில் எது இந்திய குடிமக்களுக்கு கிடைக்கிறது, ஆனால் வெளிநாட்டினருக்கு கிடைக்காது?

(a) வெளிப்பாட்டு சுதந்திரம்

(b) சட்டத்தின் முன் சமத்துவம்

(c) வாழ்க்கை மற்றும் சுதந்திரத்தின் பாதுகாப்பு

(d) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

 

Q8. எந்த பட்டயச் சட்டத்தின் மூலம், சீனாவுடனான வர்த்தகத்தின் கிழக்கு இந்திய நிறுவன ஏகபோகம் முடிவுக்கு வருகிறது?

(a) பட்டயச் சட்டம் 1793.

(b) பட்டயச் சட்டம் 1813.

(c) பட்டயச் சட்டம் 1833.

(d) பட்டயச் சட்டம் 1855.

 

Q9. நீதித்துறையால் வடிவமைக்கப்பட்ட சட்டம்  _________   என  அழைக்கப்படுகிறது?

(a) சாதாரண சட்டம்.

(b) வழக்குச் சட்டம்.

(c) சட்ட ஆட்சி.

(d) நிர்வாக சட்டம்.

 

Q10. இந்திய ஒன்றியத்தின் 22 வது மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது  எது?

(a) கோவா

(b) அருணாச்சல பிரதேசம்

(c) சிக்கிம்

(d) தெலுங்கானா

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

 Solutions

S1. (b)

Sol.

[52nd Amendment Act]

Notes:
Fifty-Second Amendment Act, 1985 is popularly known as Anti-Defection Law. It provided for disqualification of members of Parliament and state legislatures on the ground of defection and added a new Tenth Schedule containing the details in this regard. The amendment was done by Rajiv Gandhi Government

 

S2. (b)

Sol. [6 Months]

Notes:
If an ordinary bill has been rejected by any house of the parliament and if more than six months have elapsed, the President may summon a joint session for purpose of passing the bill. The bill is passed by a simple majority of a joint sitting

 

 

S3. (a)

Sol.

Nothing is an offense which is done by a child above seven years of age and under twelve, who had not attained sufficient maturity or understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion.

 

S4. (b)

Sol. [Vallabhbhai Patel]

Notes:
The Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. Patel presented the committee’s recommendations on political safeguards for minorities sans separate electorates which were adopted by the Constituent Assembly

 

S5.(d)

Sol.

An arrested persons has a right to inform a family member relative or friend about his arrest under section 60 of crpc.

An arrested persons have right not to be detained for more than 24 hrs/ without being presented before a , magistrate , it is to prevent unlawful and illigal arrests.

 

S6.(c)

Sol.

[People of India]

Notes:
The Constitution draws its authority from the people and has been promulgated in the name of the people. This is evident from the Preamble which states “We the people of India …. do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.” This implies that the direct authority of the people cannot be claimed or usurped by the legislature. Under the constitution, legislature is a representative body but people constitute the ultimate sovereign

 

S7. (a)

Sol.

Freedom of expression and speech. Indian had that fundamental rights available but aliens don’t have .

Because india is a democratic country. And every citizen of india has freedom to express themselves.

 

S8. (b)

Sol.

By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.

But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 

S9.(b)

Sol.

The law framed by judiciary is called case law.

It is a law which has been established by the outcome of former case’s.

 

S10. (c)

Sol. [Sikkim]

Notes:
Sikkim emerged as India’s 22nd state on 26th April, 1975. The Sikkim State day is observed on 16th May of every year because this was the day when the first Chief Minister of Sikkim assumed office

Use Coupon code: ME77(77% OFFER)

General Awareness Daily quiz in Tamil 01 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_40.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

 Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz in Tamil 01 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz in Tamil 01 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.