Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz For TNPSC...

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [29 July 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 3rd week 2021″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/07/25152142/Weekly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-July-3rd-week-2021.pdf”]

Q1. ஸ்பெர்லைட் எதனுடைய ஒரு கனிமம்/ தாது ?

(a) பாதரசம்.

(b) மாலிப்டினம்.

(c) துத்தநாகம்.

(d) வெள்ளி.

Q2. ஒரு தனிம அட்டவணையில், தனிம தனிம இடமிருந்து வலமாக நகரும் போது, ____ இன் எண்ணிக்கை அப்படியே இருக்கிறது?

(a) எலக்ட்ரான்கள்.

(b) புரோட்டான்கள்.

(c) ஷெல்கள்.

(d) நியூட்ரான்கள்.

Q3. கார்சினோஜெனிக் ரசாயனங்கள் எதை ஏற்படுத்தும்?

(a) இதய நோய்.

(b) நீரிழிவு நோய்.

(c) புற்றுநோய்.

(d) ஆஸ்துமா.

Q4. பின்வருவனவற்றில் எது கார்போலிக் அமிலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது?

(a) பீனால்.

(b) ஹைட்ராக்சைடு.

(c) சல்பூரிக் அமிலம்.

(d) எத்தனால்.

Q5. கிளைகோல் விமான பெட்ரோலில் வகையில் சேர்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அது?

(a) பெட்ரோல் உறைவதைத் தடுக்கிறது.

(b) பெட்ரோல் நுகர்வு குறைக்கிறது.

(c) பெட்ரோல் ஆவியாவதைக் குறைக்கிறது.

(d) பெட்ரோலின் செயல்திறனை அதிகரித்தல்.

Q6. டெட்டோலில் உள்ள ஆண்டிசெப்டிக் கலவை?

(a) அயோடின்.

(b) கிரெசோல்.

(c) பியோதியோனல்..

(d) எல்லோரோஸ்ய்லெனோல்.

Q7. நதிகளில் கரைந்த ஆக்ஸிஜன் ஒரு மில்லியனுக்கு ____ பாகங்கள்?

(a) 125.

(b) 25.

(c) 5.

(d) 0.

Q8. உணவுப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்?

(a) சோடியம் கார்பனேட்.

(b) டார்டாரிக் அமிலம்.

(c) அசிட்டிக் அமிலம்.

(d) பென்சோயிக் அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகள்.

Q9. திடக்கழிவுகள் _______ என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன?

(a) செட்ஜ்

(b) நச்சுக் கழிவுகள்.

(c) சேறு.

(d) ஸ்க்ரப்பர்.

Q10. டிரைநைட்ரோடொலுவின் என்பது?

(a) உலோகங்களை உருக பயன்படுகிறது.

(b) இரண்டு உலோகங்களை இணைக்கப் பயன்படுகிறது.

(c) தேய்க்கும் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(d) வெடிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-10″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/07/22114020/TAMILNADU-STATE-GK-PDF-PART-10.pdf”]

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (c)

Sol.

 • Sphalerite is the major ore of a zinc.
 • It is also known as blende of zinc blende.

S2. (c)

 • On moving in period from left to right, no. Of shells remains same while no. Of electrons, protons, and Neutrons changes.

S3. (c)

 • Carcinogenic are the agents or substances which causes cancer.
 • Benzene and most of the polynuclear aromatic hydrocarbons are carcinogenic.

S4. (a)

 • Phenol is also known as carbolic acid.
 • It’s molecular formula is C6H5OH.
 • It is used as anti- microbial agent.

S5. (a)

 • Glycol is also called ethylene glycol.
 • It is a dihydric alcohol.
 • It is added to aviation gasoline because it prevents freezing of petrol.
 • It can be used as an antifreeze compound in car radiators.

S6.(d)

 • Dettol contains the antiseptic compound Enloroxylenol.
 • Dettol is a mixture of chloroxylenol and terpineol dissolved in a suitable solvent.

S7. (c)

 • Dissolved oxygen in Rivers is 3-5 ppm.
 • Dissolved oxygen is used to check the pollution level.
 • Greater the dissolved oxygen less will be the pollution.

S8. (d)

 • Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth.
 • Example:—— Sodium benzoate.

S9. (c)

 • Sludge is a solid waste and can be produced from wastewater treatment and during synthesis of Biogas.

S10. (d)

 • On prolonged heating of Toluene with concentrated Nitric acid and sulphuric acid, TNT is formed.
 • It is used as an explosive.

 

Use Coupon code: ME75 (75% offer)+ DOUBLE VALIDITY OFFER

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [29 July 2021]_30.1
ADDA247 Tamil TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS STARTS JULY 14

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group