Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz For TNPSC...

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [07.08 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் July 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [07.08 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. இளஞ்சிவப்பு அச்சு (Pink mould ) என்பது எதனுடைய பொதுவான பெயர்?

(a) அஸ்பெர்கில்லஸ்.

(b) ரைசோபஸ்.

(c) நியூரோஸ்போரா.

(d) முக்கோர்.

 

Q2. முதலில் உருவாக்கப்பட்ட முதன்மை சைலம் கூறுகள் _____ என்று அழைக்கப்படுகின்றன?

(a) மெட்டாக்ஸைலம்.

(b) ப்ரோடாக்ஸைலம்.

(c) சைலம் இழைகள்.

(d) சைலம் பாரன்கைமா.

 

Q3.  பூச்சி பிடிக்கும் செடி?

(a) ஆஸ்திரேலிய அகாசியா.

(b) படர்செடி வகை.

(c) நெபெந்தீஸ்.

(d) அரளி

 

Q4.  பின்வரும் விலங்குகளில் எதில்  கிளிடெல்லம் உள்ளது?

(a) மரவட்டை.

(b) பூரான்.

(c) மண்புழு

(d) ரிங்வார்ம்

 

Q5. காது எலும்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை?

(a) 2

(b) 4.

(c) 6

(d) 8

 

Q6.  மனித மூளை எத்தனை பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?

(a) 2

(b) 3.

(c) 4.

(d) 5

 

Q7. மனித தொண்டையில், இது ஆதாமின் ஆப்பிள் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) சியூரோயிட் அல்லது லாரிம் குருத்தெலும்பு.

(b) தொண்டை.

(c) லாரிம்

(d) தைராய்டு குருத்தெலும்பு.

 

Q8. தூய படிக வடிவத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முதல் நொதி எது?

(a) அமிலேஸ்

(b) கேடலேஸ்

(c) லிபேஸ்

(d) யூரேஸ்

 

Q9. பின்வருவனவற்றில் எது மனித உடலில் ஒரு புலன் உறுப்பு?

(a) ஞானப் பற்கள்.

(b) மண்ணீரல்.

(c) தைராய்டு.

(d) பித்தப்பை

 

Q10. பின்வருவதில் எது மரபணு நோய் ?

(a) உளமுடக்கப் பிணி.

(b) யானைக்கால் நோய்.

(c) ஆஸ்துமா.

(d) இரவு குருட்டுத்தன்மை.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-12

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [07.08 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol-

 • Rhizopus a saprophytic fungi on plants and some specialized parasites on animals.
 • They form a thin pink mycelial growth.
 • So it’s common name is pink mould.

S2.(b)

 • Protoxylem are the first xylem to be develop.
 • Protoxylem is less prominent and is develops before the plant organ has completed its growth.

S3. (C)

 • Nepenthes is an insect- catching plant, commonly called as the insectivorous.
 • So they extract the N2 from the insect and use it.

S4. (C)

 • Earthworm has a clitellum.
 • Earthworm belongs to the phylum annelida.
 • Clitellum is a part of the reproductive system , which function to store the eggs of worms.

S5. (C)

 • There are total 6 bones present in both ears of human beings.
 • The ear bone has three sections Malleus, incus, and stapes. Joined together to form ossicles.
 • Stapes is the smallest bone In the human body.

S6.(b)

 • Human brain is divided into mainly three types fore brain, mid brain , and Hind brain.
 • The largest part of the brain is the fore brain.
 • Brain recieves the maximum amount of the blood and oxygen.

S7. (d)

 • Adam’s Apple is related to the deepening of the voice.
 • During adolescent stage the thyroid cartilage grows together with larynx.
 • Thyroid cartilage grows in size in male’s.

S8. (d)

 • Urease was the first enzyme isolated in Pure crystalline form In 1926.

S9. (a)

 • Wisdom teeth is a vestigial organ in the human body.

S10. (a)

 • Genetic disorder are the resultant of chromosomal aberration.
 • Down syndrome is the trisomy of chromosome number 21.
 • Chromosome number 21 is responsible for the facial formation.

 

Use Coupon code: MON75 (75% offer)

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [07.08 2021]_80.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON AUG 23 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [07.08 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [07.08 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.