Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   ECONOMICS QUIZ

பொருளாதாரம் வினா விடை | ECONOMICS QUIZ For TNPSC [2 SEPTEMBER 2021]

ECONOMICS  QUIZZES (பொருளாதாரம்  வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 DAILY  FREE  ECONOMICS  QUIZZES (பொருளாதாரம் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, ECONOMICS  TESTS  FOR  IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-14

×
×

Download your free content now!

Download success!

பொருளாதாரம் வினா விடை | ECONOMICS QUIZ_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Q1. தேசிய வருவாய் (NI) பெறுவதற்கு எதை NNP இல்  இருந்து கழிக்கப்பட வேண்டும்?

(a) மறைமுக வரி.

(b) மூலதன நுகர்வு கொடுப்பனவு.

(c) மானியம்

(d) வட்டி

 

Q2. அதிகப்படியான பணம் சில பொருட்களுக்கு விரட்டும்போது, ஏற்படும் நிலையின் பெயர்?

(a) பணவாட்டம்

(b) பணவீக்கம்

(c) மந்தநிலை

(d) தேக்கம்.

 

Q3. தொழில்களுக்கான வரிகளை இவர்களால் விதிக்க முடியும்?

(a) மாநில அரசு மட்டுமே.

(b) மாநில அரசு மற்றும் யூனியன் அரசாங்கம் ஆகிய இரண்டும்.

(c) பஞ்சாயத்துகளால் மட்டுமே.

(d) தொழிற்சங்க அரசு மட்டுமே.

 

Q4. இந்தியாவில் தேசிய வருமானத்தை முதலில் யார் கணித்தார்கள்?

(a) வி.கே.ஆர்.வி. ராவ்

(b) தாதாபாய் நவுரோஜி.

(c) ஆர்.சி.தத்

(d) டி.ஆர். காட்கில்.

 

Q5. பின்வரும் குழுவில் யார் பணவீக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறது?

(a) கடனாளிகள்.

(b) கடன் வழங்குபவர்கள்

(c) வணிக வகுப்பு.

(d) நில சொத்து வைத்திருப்பவர்கள்.

 

Q6. இந்தியாவில் திட்ட கமிஷன் எப்பொழுது அமைக்கப்பட்டது?

(a)1942.

(b)1947.

(c)1950.

(d)1955.

 

Q7. எந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுமே நடைபெற்றது?

(a) மூன்றாவது.

(b) நான்காவது.

(c) ஐந்தாவது.

(d) ஏழாவது

 

Q8. பின்வரும் எந்த தயாரிப்புகளுக்கு ஐஎஸ்ஐ மார்க் கொடுக்கப்படவில்லை?

(a) மின்சார பொருட்கள்.

(b) பின்னப்பட்ட சாமான்கள்.

(c) பிஸ்கட்.

(d) துணி

 

Q9. இந்தியாவின் திட்டமிடல் கமிஷன் எந்த ஆண்டில் நிதி ஆயோக்கால் மாற்றப்பட்டது?

(a) 2014

(b) 2015.

(c) 2016.

(d)2017.

 

Q10. இந்திய விவசாயத்தில் அதிக மகசூல் தரும் பல்வேறு திட்டம் எப்பொழுது  தொடங்கப்பட்டது?

(a)1968.

(b) 1967.

(C)1966.

(d) 1965.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 3rd Week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

பொருளாதாரம் வினா விடை | ECONOMICS QUIZ_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Practice These  ECONOMICS  QUIZZES IN TAMIL (பொருளாதாரம் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ECONOMICS  QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. (a)

Sol-

 • National income in economics term can be defined as NET national product+ subsidy-indirect taxes.

 

S2. (b)

 • Inflation is general rise in price level of commodity.
 • In other words , it means due to increase in money supply , rise in price level. That means too much money chasing few goods.

 

S3. (a)

 • Professional tax is tax levied by State government on all persons who practice any profession.

 

S4. (b)

 • DadabhaiNaoroji estimated national income in India for the first time in 1876. Mainly calculation was done by estimating the value of agricultural and non- agricultural production.

 

S5. (b)

Inflation devalues currency so it helps borrower to pay less than value of money he has borrowed.

 • Devaluation of money affect creditors badly because the money received back will be of less value.

 

S6.(c)

 • Planning commission was constituted in 1950 by a resolution passed by government of India.
 • It has been replaced by NITI Ayog in 2014.

 

S7. (C)

 • The duration of fifth five year plan was four year’s. It was terminated by Junta government and after the end of year introduced rolling plan for 1978-79.

 

S8. (C) ISI stands for Indian standard institute , a body set-up to create standards and maintaining quality in industrial production.

 • There are 16 broad categories including textiles , packaged water , food , automobiles components and electronics..

 

S9. (a)

 • Planning commission was constituted in 1950 by s resolution passed by government of India.

It has been replaced by NITI Ayog in 2014.

 

S10. (C)

 • 1966-1967.

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

பொருளாதாரம் வினா விடை | ECONOMICS QUIZ_80.1
TNPSC GROUP 2 2A LIVE CLASS HISTORY & POLITY BY ADDA247 FROM 20TH SEP 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

பொருளாதாரம் வினா விடை | ECONOMICS QUIZ_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

பொருளாதாரம் வினா விடை | ECONOMICS QUIZ_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.