ECONOMICS Daily Quiz In Tamil 12 July 2021 | For TNPSC GROUP 2 & 4, SSC CGL_00.1
Tamil govt jobs   »   ECONOMICS Daily Quiz In Tamil 12...

ECONOMICS Daily Quiz In Tamil 12 July 2021 | For TNPSC GROUP 2 & 4, SSC CGL

ECONOMICS Daily Quiz In Tamil 12 July 2021 | For TNPSC GROUP 2 & 4, SSC CGL_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, UPSC  மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-8

Q1. எந்த சந்தை நிலைமைகளின் கீழ் நிறுவனங்கள் அதிக திறன் கொண்டவை?

(a) சரியான போட்டி.

(b) ஏகபோக போட்டி.

(c) இருமுனை.

(d) சிலர் சர்வாதீனம்

Q2. ஒரே ஒரு வாங்குபவர் மற்றும் ஒரு விற்பனையாளர் மட்டுமே இருக்கும்போது, அது _____ நிலைமை என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) பொது ஏகபோகம்.

(b) இருதரப்பு ஏகபோகம்.

(c) உரிமையுள்ள ஏகபோகம்.

(d) ஏகபோகம்.

Q3. வெளிப்புறக் கோட்பாடு என்பது பொருளாதாரத்தின் பின்வரும் கிளையின் அடிப்படைக் கோட்பாடாகும்?

(a) சூழலியல்.

(b) நிதி பொருளாதாரம்.

(c) கட்டுப்பாடற்ற பரிமாற்றம்.

(d) கடமை இல்லாத வர்த்தகம்

Q4. ஓய்கோனோமியா என்ற சொல்லின் பொருள்?

(a) வீட்டு மேலாண்மை.

(b) தனிப்பட்ட மேலாண்மை.

(c) அரசியல் மேலாண்மை.

(d) நிதி மேலாண்மை.

Q5. மக்கள் அதிக நுகர்வு செய்யும் பொருட்கள், அவற்றின் விலை உயரும் போது?

(a) அத்தியாவசிய பொருட்கள்.

(b) மூலதன பொருட்கள்.

(c) வெபிலன் பொருட்கள்.

(d) கிஃபென் பொருட்கள்.

Q6. பணவீக்க காலத்தில் யாருக்கு அதிக நன்மை?

(a) கார்ப்பரேட் ஊழியர்கள்.

(b) கடன் வழங்குநர்கள்.

(c) தொழில் முனைவோர்.

(d) அரசு ஊழியர்கள்.

Q7. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணவீக்கத்தின் மிதமான அளவு என்ன?

(a) பிரதிபலிப்பு.

(b) தேக்கம்.

(c) அதிக பணவீக்கம்.

(d) பணமதிப்பிழப்பு.

Q8. இந்தியாவில் பணியாளர்களுக்கு அன்பளிப்பு கொடுப்பனவை தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படை என்ன?

(a) தேசிய வருமானம்.

(b) நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு,

(c) வாழ்க்கைத் தரம்.

(d) பணவீக்க வீதம்.

Q9. உலகளாவிய பெரும் மனச்சோர்வு எந்த ஆண்டில் ஏற்பட்டது ?

(a) 1936.

(b) 1929.

(c) 1928.

(d) 1930.

Q10. இந்தியாவின் முதல் தபால் அலுவலக ஏடிஎம் எந்த நகரத்தில் திறக்கப்பட்டது?

(a) சென்னை.

(b) புது தில்லி.

(c) ஹைதராபாத்.

(d) மும்பை.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சி செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • Under monopolistic competition firm produces in excess capacity due to differentiated features of product.

S2. (b)

 • Bilateral monopoly:—- one seller and one buyer.

S3. (a)

 • Externality theory forms the basis for the theory of environmental economics.
 • Externality is realisation of benefit or loss resulting from activity which affects on otherwise involved party.

S4. (a)

 • Oikonomia means household management.

S5. (d)

 • Giffen goods are those goods whose demand increases with Increase in their price.

S6.(c)

 • Inflation affects the nature of wealth distribution.
 • Entrepreneurs gain more than fixed cost in production during inflation due to increase in price.

S7. (a)

 • Reflation is a government policy to reduce burden of deflation.
 • It includes reducing taxes, increasing money supply, lowering interest rates etc.

S8. (d)

 • Dearness allowance is certain percentage of salary to mitigate the impact of inflation calculated as a percentage of salary.

S9. (b)

 •  Great depression was depression in economic activities all around the world.
 • It is originated in United States with severe fall in price of stock later it spread all over the world.
 • It occurred in 1929.

S10. (a)

 • India’s first post office ATM was opened in Chennai in the year 2014.

CLICK TO APPLY ONLINE IBPS CLERK 2021

 

Use Coupon code: UTSAV (75% offer)+ DOUBLE VALIDITY

ECONOMICS Daily Quiz In Tamil 12 July 2021 | For TNPSC GROUP 2 & 4, SSC CGL_50.1

 

ECONOMICS Daily Quiz In Tamil 12 July 2021 | For TNPSC GROUP 2 & 4, SSC CGL_60.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App | Adda247 Tamil telegram group | Adda247 Tamil Youtube

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?