Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   CHEMIISTRY DAILY QUIZ

CHEMISTRY Quiz For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC In Tamil [17 August 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE CHEMISTRY QUIZZES (வேதியியல் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/16131958/Weekly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-August-2nd-week-2021.pdf”]

Q1. பின்வருவனவற்றில் எது கார்பனின் வடிவம் அல்ல?

(a) கிராஃபைட்.

(b) கரி.

(c) புகைக்கரி

(d) ஹெமாடைட்.

 

Q2. லெட் பென்சில்களில் லெட்டின்  சதவீதம்?

(a) 0.

(b) 31-66.

(c) 40.

(d)80.

 

Q3.  செயற்கை இரசாயன கலவைகள் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவ பிரிவு?

(a) அலோபதி.

(b) ஹோமியோபதி.

(c) யுனானி.

(d) ஆயுர்வேதம்.

 

Q4. பின்வரும் எந்த உறுப்புகள் இரசாயன ரீதியாக உலோகம் மற்றும் உலோகம் அற்றதாக செயல்படுகின்றன?

(a) ஆர்கான்.

(b) கார்பன்.

(c) செனான்

(d) போரான்

 

Q5. ஆக்ஸிஜனைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) கார்ல் ஷீல்.

(b) ஹூக்.

(c) ஹைசன்பெர்க்.

(d) வில்லியம்ஸ்

 

Q6. எந்த தொழிலால் வெளிர்த்தல் மதுபானங்கள் என்னும் கனிம மாசுபடுத்திகள் முக்கியமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன?

(a) காகிதம் மற்றும் கூழ் தொழில்.

(b) இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழில்.

(c) சுரங்க தொழில்.

(d) ருத்தேனியம்

 

Q7. ஆல்கஹால் நொதித்தலுக்கு எந்த உயிரினம் பொறுப்பு?

(a) குளோரெல்லா.

(b) ஈஸ்ட்.

(c) அகரிகஸ்.

(d) புச்சினியா.

 

Q8. உணவுப் பதப்படுத்தியாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்?

(a) சோடியம் கார்பனேட்

(b) டார்டாரிக் அமிலம்.

(c) அசிட்டிக் அமிலம்.

(d) பென்சோயிக் அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகள்.

 

Q9. தாஜ்மஹால் பின்வருவனவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது?

(a) so2.

(b) CO.

(c) NO.

(d)CO2.

 

Q10. உடலுடன் தொடர்பு கொள்ளும் சாராயம் குளிர்ச்சியான உணர்வை தருகிறது, ஏனெனில் அது?

(a) ஒரு திரவம்.

(b) ஒரு கடத்தி.

(c) ஒளிபுகவல்ல தன்மை கொண்டது.

(d) எளிதில் ஆவியாகும்

 

Practice These CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL (வேதியியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. (d)

Sol-

 • Haematite is not a form of carbon.
 • It is an ore of iron.

S2. (a)

 • In lead pencils, lead is 0% .
 • In lead pencils, graphite is used.

S3. (a)

 • Allopathy is a medical practice which involves the treatment of diseases by using synthetic drug or chemicals.

S4. (d)

 • Boron behaves chemically both as metal and non metal.
 • It belongs to the 13th group of the periodic table.

S5. (a)

 • Oxygen was discovered by Carl wilhem scheele in 1772 and Joseph Priestley in 1774 but Priestley is given priority because his work was published first, but it is not given in options.

S6.(a)

 • Bleaching liquors are inorganic pollutants produced mainly by paper and pulp industry.

S7. (b)

 • Yeast cell’s convert sugar solution into alcohol by fermentation.
 • Invertase and zymase enzymes participate in this process.

 

S8. (d)

 • Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth.
 • Example:—— Sodium benzoate.

 

S9. (a)

 • Tajmahal is affected by acid rain which mainly contains H2SO4 and HNO3.
 • SO2 and NO2 react with rain water to form H2SO4 and HNO3 respectively.

 

S10. (d)

 • Spirit gives cooling sensation in contact with the body because it is highly volatile and evaporates the water from body.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/14100649/TAMILNADU-State-GK-PART-13.pdf”]

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- DREAM(75% OFFER)

CHEMISTRY QUIZ FOR TNPSC | வேதியியல் வினா விடை [17 August 2021]_40.1
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON AUG 30 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group