உயிரியல் வினா விடை | Biology Quiz In Tamil_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Biology Quiz in Tamil

உயிரியல் வினா விடை | Biology Quiz In Tamil [16 October 2021]

BIOLOGY QUIZZES  (உயிரியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE BIOLOGY QUIZZES (உயிரியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021


Q1.  செரிமான செயல்முறை எதற்கு உதவுகிறது?

(a) நொதி.

(b) ஹார்மோன்.

(c) கனிம.

(d) வைட்டமின்.

 

Q2. டாக்ஸிகாலஜி (Toxicology)  ஆய்வு எது  தொடர்பானது?

(a) வைரஸ்கள்.

(b) பாக்டீரியா.

(c) நோய்கள்.

(d) நச்சுப் பொருள்.

 

Q3. மனித மாநாடு -1972  எங்கு நடைபெற்றது?

(a) ஸ்டாக்ஹோம்

(b) பாரிஸ்.

(c) ஜெனீவா

(d) ஆஸ்திரேலியா

 

Q4.  மர்மெக்காலஜி (Myrmecology)  என்பது ஒரு ஆய்வு?

(a) பூச்சிகள்

(b) எறும்புகள்.

(c) ஓடுடைய கணுக்காலிகள்.

(d) மானுடவியல்.

 

Q5. எந்தவொரு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியிலும் ஒட்டுமொத்த தொடர்பு மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் அறியப்படுகின்றன?

(a) மக்கள் தொகை.

(b) பயோம்.

(c) சமூகம்

(d) இனங்கள்.

 

Q6. கிளாக்கோமா என்பது எந்த உறுப்பை பாதிக்கும் நோயாகும்?

(a) தோல்.

(b) நுரையீரல்.

(c) கல்லீரல்.

(d) கண்கள்.

 

Q7. பின்வருவனவற்றில் மனித உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய சுரப்பி எது?

(a) தைராய்டு.

(b) கல்லீரல்.

(c) சிறுநீரகம்.

(d) கணையம்.

 

Q8. ஹார்மோன் எதற்கு ஒரு உதாரணம்?

(a) சைட்டோசின்.

(b) ரெனின்.

(c) ஆக்ஸிடாஸின்.

(d) பெப்ரின்.

 

Q9. பென்சிலின் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) எட்வர்ட் ஜென்னர்.

(b) நீல்ஸ் போர்.

(c) சர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்.

(d) ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ்.

 

Q10. சிரின்க்ஸ் என்பது எதனுடைய குரல் பெட்டி?

(a) நீர்வீழ்ச்சிகள்.

(b) ஊர்வன.

(c) பறவைகள்

(d) பாலூட்டிகள்.

 

 

Practice These DAILY  BIOLOGY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய வரலாறு  வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

BIOLOGY QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (a)

Sol.

 • The process of digestion is helped by enzymes.
 • Enzymes are biological molecules made up of protein that works as catalyst and helps in fasten up the chemical reactions.

 

S2. (d)

Sol.

 • Toxicology is the branch of chemistry and medicine.
 • It involves observing and reporting symptoms, mechanism, detection and treatments of toxic substances.

 

S3. (a)

Sol.

 • UN conference on Human Environment-1972 was an international conference held on 5-16 , June, 1972 in Stockholm.

 

S4. (b)

Sol.

 • Myrmecology is the study of ant’s, and their behavior.

 

S5. (c)

Sol.

 • Community is an assemblage of biotic population including plants and animals which lives in a particular habitat.

 

S6.(d)

Sol.

 • Glaucoma is a disease of the eye’s.
 • It is a condition where the pressure of the eye remain high due to many condition like migraine, high blood pressure, and obesity.

 

S7. (b)

Sol.

 • Liver is a bilobed organ and the largest gland of the human body.
 • Liver gland secretes the bile juice through the bile duct.
 • Liver detoxify the chemicals present in the blood.

 

S8.(c)

Sol.

 • Oxytocin is a powerful hormone that acts as neurotransmitter in the brain.

 

S9.(c)

Sol.

 • Sir Alexander Fleming is the discoveror of penicillin.

 

S10.(c)

Sol.

 • Syrinx is the vocal organ of the bird’s.
 • Sound is produced by vibration of all the membrane tympaniform , syrinx enables some species of bird’s to mimic the human sound.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- UTSAVT75(75% Offer)

உயிரியல் வினா விடை | Biology Quiz In Tamil_50.1
TNPSC GROUP 1, 2, 2A PHYSICS CHEMISTRY BIOLOGY LIVE CLASS BATCH BY ADDA247 FOR TAMIL & ENGLISH MEDIUM STARTS NOV 2 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?