Tamil govt jobs   »   General Studies Daily Quiz in Tamil

Biology quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [13 August 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY  GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 1st Week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

Biology Quiz in Tamil for TNPSC | உயிரியல் வினா விடை_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1.  தாவரத்தின் இலைகளின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் சிறிய துளைகளின் பெயர் என்ன?

(a) பிட்கள்.

(b) ஸ்டொமாட்டா.

(c) ட்ரைகோம்கள்.

(d) ஹைடதோடுகள்.

 

Q2. தாவர உயிரணுச் சுவர் முக்கியமாக எதைக் கொண்டுள்ளது?

(a) கொழுமியம்.

(b) வைட்டமின்.

(c) செல்லுலோஸ்

(d) புரதம்

 

Q3.  எய்ட்ஸ் வைரஸ் எதை  அழிக்கிறது?

(a) நிணநீர்க் குழியங்கள்.

(b) ஒற்றைக் குழியங்கள்.

(c) நடுவெள்ளணுக்கள்.

(d) காரநாடிகள்.

 

Q4.  அனைத்து வைரஸ்களிலும் நிலையாக காணப்படும் வேதியியல் கூறு?

(a) புரதங்கள்.

(b) கொழுமியம்.

(c) DNA.

(d) RNA.

 

Q5. ஆரம்பகால ப்ளைட் (முன்கருகல்) என்பது, பின்வரும் எதில் காணப்படும் பொதுவான நோய் ஆகும்?

(a) உருளைக்கிழங்கு.

(b) இஞ்சி.

(c) முட்டைக்கோஸ்.

(d) காலிஃபிளவர்.

 

Q6. பூஞ்சை பற்றிய ஆய்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(a) ஃபிசியாலஜி.

(b) ஃபிரெனாலஜி.

(c) மைக்கோலஜி.

(d) பயாலஜி.

 

Q7. பொய்க்கனிக்கான உதாரணம்?

(a) ஆப்பிள்.

(b) கொய்யா.

(c) மா.

(d) தக்காளி.

 

Q8. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உருவாகும் ஆக்ஸிஜனின் மூலம் என்ன?

(a) நீர்.

(b) கார்பன் டை ஆக்சைடு.

(c) பச்சையம்

(d) மெசோபில் செல்

 

Q9. எந்த நொதியின் இருப்பினால், குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் மதுவாக மாற்றப்படுகிறது?

(a) டயஸ்டேஸ்

(b) மால்டேஸ்.

(c) இன்வெர்டேஸ்.

(d) ஸைமேஸ்.

 

Q10.  நாம் வெளிவிடும் காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடின் உள்ளடக்கம்  என்ன?

(a) 4%.

(b) 8%.

(C) 12%.

(d) 16%.

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES SOLUTIONS

S1. (b)

  • Stomata are small opening or pore present in the epidermis of leaves and other organs of the plant that help in gas exchange.

 

S2. (c)

  • Plant cell wall is composed of cellulose. It is a tough organic polysaccharide compound.
  • Cellulose cell wall helps to provide structural and mechanical support.

 

S3. (a)

  • AIDS virus destroys the T. Lymphocytes belong to a group of white blood cells known as lymphocytes that play a central role in cell – mediated immunity.

 

S4. (a)

  • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

S5. (a)

  • Early blight of potato is a disease caused by fungus, alternaria solani. It results in the reduction of tuber yield.

 

S6.(c)

  • Mycology is the study of fungus including their genetic and biochemical properties. Pier Antonio micheli is known as the father of the modern Mycology.

 

S7. (a)

  • False fruit are those fruit which are not developed from ovary. Here apple is developed by thalamus. So it is considered as the false fruit.

 

S8. (a)

Oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

 

S9. (d)

  • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

 

S10. (a)

  • Exhaled air contains 4% carbon dioxide, produced as a waste product of energy production, while the inhaled air contains 0.04% carbon dioxide.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்.

Use Coupon code: IND75 (75% offer)

Biology Quiz in Tamil for TNPSC | உயிரியல் வினா விடை_60.1
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON AUG 30 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

Download your free content now!

Congratulations!

Biology Quiz in Tamil for TNPSC | உயிரியல் வினா விடை_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Biology Quiz in Tamil for TNPSC | உயிரியல் வினா விடை_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.