Biology quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [10.08 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Biology quiz For TNPSC Group 2...

Biology quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [10.08 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் July 2021

Q1. எந்த செயல்முறை மூலம் தாவரங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்யும்?

(a) மகரந்தச் சேர்க்கை.

(b) ஒடுக்கல்.

(c) உண்ணுதல்.

(d) ஆவியாதல்.

 

Q2. இதன் காரணமாக தாவரங்கள் வேர்கள் வழியாக தண்ணீர் பெறுகின்றன?

(a) மீள் திறன்

(b) நுண்புழைமை

(c) பாகுநிலை

(d) ஒளிச்சேர்க்கை.

 

Q3. நாற்றுகளை ஈரமாக்குவது இதன் காரணமாக ஏற்படுகிறது?

(a) பெரோனோஸ்போலா ஒட்டுண்ணி.

(b) அல்புகோ கேண்டிடா.

(c) பைட்டோப்தோரா இன்ஃபெஸ்டன்ஸ்.

(d) பைத்தியம் டெபரியானம்.

 

Q4. பின்வரும் தாவர ஹார்மோன்களில் எது தவறாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது?

(a) அப்சிசிசிக் அமில டிரான்ஸ்பிரேஷன்.

(b) ஆக்ஸின்கள் உச்சி ஆதிக்கம்.

(c) சைட்டோகினின்களின் முதிர்ச்சி.

(d) கிப்பர்லின் மொட்டு மற்றும் விதை செயலற்ற தன்மை.

 

Q5. ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் என்பது தாவரங்கள் எதை பயன்படுத்தாமல் வளரும் முறை?

(a) நீர்.

(b) ஒளி.

(c) மணல்.

(d) மண்.

 

Q6. கிராம்பு, பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மசாலா திலிருந்து பெறப்படுகிறது?

(a) வேர்.

(b) தண்டு.

(c) பூ மொட்டு

(d) பழம்.

 

Q7. பாலிஎம்ப்ரியோனியின் சிறந்த உதாரணம்?

(a) கோகோ.

(b) குடமிளகாய்

(c) சிட்ரஸ்.

(d) சைக்கஸ்.

 

Q8. ஒரு செடியில் இலைகளின் அமைப்பு ____ என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) பைலோடாக்ஸி.

(b) ஃபோட்டோடாக்ஸி.

(c) சைக்கோடாக்ஸி.

(d) லியானாடாக்ஸி

 

Q9. இதிலிருந்து வேர் முடிகள் எழுகின்றன?

(a) புறணி

(b) பெரிசைக்கிள்

(c) மேல்தோல்

(d) எண்டோடெர்மிஸ்.

 

Q10. ஒளிச்சேர்க்கையை மேற்கொள்ளக்கூடிய பூவின் பகுதி?

(a) ஆண்ட்ரோசியம்.

(b) கைனோசியம்.

(c) புல்லிவட்டம்.

(d) அல்லிவட்டம்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-12

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (a)

Sol-

 • Pollination is the process of transferring the pollen grain from male anther of a flower to the female stigma.
 • It is also a process of the reproduction.

 

S2. (b)

Sol-

 • Plants absorbs water from their root hairs.
 • They transport the water through the xylem cells to the other part of the plants.
 • They absorb water against the gravity is called as the capillary action.

 

S3. (C)

 • Damping off is a disease caused by the number of the different pathogens that kills or weaken seeds before the germination.
 • Some of the species of rhizoctonia, fusarium, and the phytophthora affect the seedling.

S4. (d)

 • Ginberelines is a plant hormone that regulate the growth and influence the various development process such as the seed dormancy flowering, sex expression etc but do not effect on the budding.

S5. (d)

 • Hydroponics is the process in which plants grow in the water , all the nutrients are added in the water for the growth.
 • Here we do not use any type of the soil. Se

S6. (c)

 • Cloves are the dried flower bud of a plant.

S7. (C)

 • Polyembryony is the stage in which more than one embryo inside each ovule or a single fertilized egg.
 • This process is mostly occur in the citrus fruits such as lemon, orange, etc.

S8.(a)

 • Arrangement of the leaves in a plants is called as the phyllotaxy.

S9.(c)

 • Root hairs is a tubular outgrowth of the hair forming cells on the epidermis of the plant root.
 • They are the lateral extensions of the single cell , and the invisible to the naked eyes.

S10.(c)

 • Flowers has divided in the following four parts:——
 • Calyx, Corolla, ardroecium, Gynoecium.
 • Calyx is the outer whole part of the plant they are mostly in green colour.
 • So , they take Part in the photosynthesis.

Use Coupon code: MON75 (75% offer)

Biology quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [10.08 2021]_50.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON AUG 23 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?