Tamil govt jobs   »   Biology Daily quiz For TNPSC Group...

Biology Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [02.08.2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகள் நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம்.தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES (பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-11

×
×

Download your free content now!

Download success!

Biology Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [02.08.2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1.  தாவரங்களின் இலைகளின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் சிறிய துளைகளுக்கு பெயரிடுங்கள்?

(a) குழிகள்.

(b) இலைத்துளைகள்.

(c) முடிநீட்சிகள்.

(d) நீர்க்கசிவுத்துளைகள்.

 

Q2. தாவர செல் சுவர் முக்கியமாக எதைக் கொண்டுள்ளது?

(a) கொழுமியம்.

(b) வைட்டமின்.

(c) செல்லுலோஸ்

(d) புரதம்

 

Q3.  எய்ட்ஸ் வைரஸ் எதை அழிக்கிறது?

(a) லிம்போசைட்டுகள்.

(b) மோனோசைட்டுகள்.

(c) நியூட்ரோபில்ஸ்.

(d) பாசோபில்ஸ்.

 

Q4. அனைத்து வைரஸ்களிலும் தவறாமல் காணப்படும் வேதியியல் கூறு?

(a) புரதங்கள்.

(b) கொழுமியம்.

(c) டி.என்.ஏ.

(d) ஆர்என்ஏ

 

Q5. முன்பருவ இலைக்கருகல் பின்வரும் எதில் காணப்படும் பொதுவான நோய்?

(a) உருளைக்கிழங்கு.

(b) இஞ்சி.

(c) முட்டைக்கோஸ்.

(d) காலிஃபிளவர்

 

Q6. பூஞ்சை பற்றிய ஆய்வு எவ்வாறு  அழைக்கப்படுகிறது?

(a) உடலியல்.

(b) ஃபிரெனாலஜி.

(c) மைக்கோலஜி.

(d) உயிரியல்.

 

Q7. பொய்யான  பழத்தின் (false fruit) உதாரணம்?

(a) ஆப்பிள்.

(b) கொய்யா.

(c) மா.

(d) தக்காளி.

 

Q8. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உருவாகும் ஆக்ஸிஜனின் ஆதாரம்?

(a) நீர்.

(b) கார்பன் டை ஆக்சைடு.

(c) குளோரோபில்

(d) மெசோபில் செல்

 

Q9. எந்த நொதியின் காரணமாக குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படும்?

(a) டயஸ்டேஸ்

(b) மால்டேஸ்.

(c) இன்வெர்டேஸ்.

(d) ஸைமேஸ்.

 

Q10. நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளடக்கம்?

(a)4%.

(b)8%.

(C)12%.

(d) 16%.

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 3rd week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

Biology Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [02.08.2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol-

  • Stomata are small opening or pore present in the epidermis of leaves and other organs of the plant that help in gas exchange.

S2. (C)

  • Plant cell wall is composed of cellulose. It is a tough organic polysaccharide compound.
  • Cellulose cell wall helps to provide structural and mechanical support.

S3. (a)

  • AIDS virus destroys the T. Lymphocytes belong to a group of white blood cells known as lymphocytes that play a central role in cell – mediated immunity.

S4. (a)

  • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

S5. (a)

  • Early blight of potato is a disease caused by fungus, alternaria solani. It results in the reduction of tuber yield.

S6.(c)

  • Mycology is the study of fungus including their genetic and biochemical properties. Pier Antonio micheli is known as the father of the modern Mycology.

S7. (a)

  • False fruit are those fruit which are not developed from ovary. Here apple is developed by thalamus. So it is considered as the false fruit.

S8. (a) oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

S9. (d)

  • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

S10. (a)

  • Exhaled air contains 4% carbon dioxide, produced as a waste product of energy production, while the inhaled air contains 0.04% carbon dioxide.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Use Coupon code: DOST75 (75% offer) + DOUBLE VALIDITY OFFER

 

Biology Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [02.08.2021]_80.1
ADDA247 Tamil ALL EXAM IN ONE MEGAPACK 24 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

 

Download your free content now!

Congratulations!

Biology Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [02.08.2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Biology Daily quiz For TNPSC Group 2 and 4 in Tamil [02.08.2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.