All Courses
adda247
adda247

MPSC Group B and Group C 2022 Modern History Video Course By Adda247

Marathi
Validity: 12 Months
What you will get
197 Videos
Course Highlights
 • 190+ तासांचे व्हिडिओ क्लासेस
 • Updated परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित
 • नवीनतम परीक्षेचे स्वरूप समाविष्ट आहे
 • तुमच्या स्वतःच्या सोयीनुसार शिकण्यासाठी रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ
 • संकल्पना आणि दृष्टीकोन
Product Description

Adda247 द्वारे MPSC गट ब आणि गट क 2022 आधुनिक इतिहास व्हिडिओ कोर्स

MPSC च्या अंदाजित वेळापत्रकाप्रमाणे MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ही 08 ऑक्टोबर 2022 आणि मुख्य परीक्षा नोव्हेंबर 2022 मध्ये आयोजित आहे आणि MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ही 5 नोव्हेंबर 2022 आणि मुख्य परीक्षा डिसेंबर 2022 मध्ये आयोजित आहे. त्यामुळे या परीक्षांसाठी उत्तम तयारी करण्यासाठी Adda247 मराठीने आधुनिक इतिहास व्हिडिओ कोर्स आणले आहे. या व्हिडिओ कोर्सद्वारे तुम्ही आधुनिक इतिहास हा विषय उत्तम प्रकारे शिकू शकता. 

 

Course Highlights

 • 200+ तासांचे व्हिडिओ क्लासेस.
 • Updated परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित.
 • नवीनतम परीक्षेचे स्वरूप समाविष्ट आहे.
 • तुमच्या स्वतःच्या सोयीनुसार शिकण्यासाठी रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ.
 • संकल्पना आणि दृष्टीकोन.

 

Subjects Covered

 • संपूर्ण आधुनिक इतिहास

 

Faculty Details:-
गौरव कोटेचा

 • 8+ वर्षांचा अनुभव.
 • 700+ विद्यार्थ्यांची निवड

 

Note: Videos will be available from 25th May 2022.

Validity: 12 Months

Exams Covered
adda247
MPSC
adda247
Course Highlights
 • 190+ तासांचे व्हिडिओ क्लासेस
 • Updated परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित
 • नवीनतम परीक्षेचे स्वरूप समाविष्ट आहे
 • तुमच्या स्वतःच्या सोयीनुसार शिकण्यासाठी रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ
 • संकल्पना आणि दृष्टीकोन
₹99