Samyukta Maharashtra Movement

Samyukta Maharashtra Movement

Samyukta Maharashtra Movement is the movement for the formation of Maharashtra on the basis of linguistic region composition.

Samyukta Maharashtra Movement: Fazal Ali Commission

The beginning of Samyukta Maharashtra Movement

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, मुंबई

Formation of Two States after Samyukta Maharashtra Movement

01 मे 1960  रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये जन्मास आली. गुजरात राज्याचे उद्धाटन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर महाराष्ट्र राज्याचे उद्धाटन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले

For More Information Click Here