Maharashtra Police Constable Promotion Process

Maharashtra Police Constable Promotion Process

2021 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून हवालदारांना पदोन्नती देण्यास परवानगी दिली आहे

2021 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून हवालदारांना पदोन्नती देण्यास परवानगी दिली आहे

Maharashtra Police Rank with their Batch

Maharashtra Police Rank with their Batch

Maharashtra Police Rank with their Batch

Maharashtra Police Rank with their Batch