Maharashtra to Police Bharti Update 2022

Maharashtra to Police Bharti Update 2022

Government of Maharashtra has released a new Government Resolution (GR) for Maharashtra Police Bharti 2022.

Government of Maharashtra has released a new Government Resolution (GR) for Maharashtra Police Bharti 2022.

The finance department has approved Maharashtra Police Bharti 2022 for 11443 Posts.

The finance department has approved Maharashtra Police Bharti 2022 for 11443 Posts.

महाराष्ट्र शासनाने पोलीस भरती संदर्भात नवीन GR 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी जाहीर केला.

महाराष्ट्र शासनाने पोलीस भरती संदर्भात नवीन GR 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी जाहीर केला.

पोलीस भरती 2022 ची प्रशासकीय पातळीवर तयारी अंतिम टप्यात आली. आहे.

पोलीस भरती 2022 ची प्रशासकीय पातळीवर तयारी अंतिम टप्यात आली. आहे.