PMC Exam Analysis 2022 for Clerk Typist Post (10 Oct 22)

PMC Exam Analysis 2022 for Clerk Typist Post (10 Oct 22)

पुणे महानगरपालिका भरती मधील लिपिक टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

पुणे महानगरपालिका भरती मधील लिपिक टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती

परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती

जाणून घ्या कोणत्या परीक्षेत कसे प्रश्न येत आहेत

जाणून घ्या कोणत्या परीक्षेत कसे प्रश्न येत आहेत

Subject Wise PMC Clerk Exam Analysis

Subject Wise PMC Clerk Exam Analysis