Maharashtra Patawari Bharti Book By Adda247

Maharashtra Patawari Bharti Book By Adda247

 IBPS व TCS च्या दर्जानुसार तयार केलेले पटवारी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक

 IBPS व TCS च्या दर्जानुसार तयार केलेले पटवारी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक

मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी विषयावर प्रत्येकी 250 प्रश्न देण्यात आले आहेत. असे एकत्र 1000 महत्वाच्या प्रश्नांचा समावेश 

मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी विषयावर प्रत्येकी 250 प्रश्न देण्यात आले आहेत. असे एकत्र 1000 महत्वाच्या प्रश्नांचा समावेश