MIDC भरती 2023

MIDC भरती 2023

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी MIDC भरती 2023 जाहीर केली.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी MIDC भरती 2023 जाहीर केली.

एकूण 802 रिक्त पदांच्या भरतीकरिता MIDC भरती 2023 जाहीर झाली आहे.

एकूण 802 रिक्त पदांच्या भरतीकरिता MIDC भरती 2023 जाहीर झाली आहे.

MIDC भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज 2 सप्टेंबर 2023 पासून सुरु होतील.

MIDC भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज 2 सप्टेंबर 2023 पासून सुरु होतील.

ऑनलाईन अर्ज करायची शेवटची तारीख 25 सप्टेंबर 2023 आहे.

ऑनलाईन अर्ज करायची शेवटची तारीख 25 सप्टेंबर 2023 आहे.