MahaTAIT Exam Date 2023 Out

MahaTAIT Exam Date 2023 Out

Maharashtra State Council of Examination (MSCE) has announced the Maha TAIT 2023 Timetable. Maha TAIT Notification 2023 will announce on 31 January 2023 for 30000 Teachers Posts

Maha TAIT 2023: Important Dates

Maha TAIT 2023 Eligibility Criteria

इयत्ता 01 ते 04 साठी: उमेदवारांना D.T.Ed उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. आणि महा TET किंवा CTET. इयत्ता 05 ते 08 साठी: उमेदवारांना पदवी, बी.एड. आणि महा TET किंवा CTET. इयत्ता 09 ते 12 साठी: उमेदवारांना बीएड आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन पात्र असणे आवश्यक आहे

MahaTAIT Syllabus and Exam Pattern 2023

For More Information Click Here