Maharashtra Talathi Syllabus and Exam Pattern 2022

Maharashtra Talathi Syllabus and Exam Pattern 2022

Maharashtra Talathi Exam Pattern 2022

Maharashtra Talathi Syllabus 2022

Maharashtra Talathi Syllabus 2022

– तलाठी भरतीच्या परीक्षेत 100 प्रश्न 200 गुणांसाठी विचारल्या जातात. – परीक्षेत नकारात्मक गुण (Negative Marking) नसते. – परीक्षेचा कालावधी 02 तास आहे. – प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा मराठी विषयासाठी उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता 12वी) च्या दर्जाच्या समान असतो – बाकी सर्व विषयासाठी प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा पदवीच्या दर्जासामान असतो