Maharashtra Saral Seva Bharti Update 2023

Maharashtra Saral Seva Bharti Update 2023

There is an update regarding Maharashtra Saral Seva Bharti 2023

There is an update regarding Maharashtra Saral Seva Bharti 2023

Maharashtra Government will establish a Committee for the Effective Implementation of Saral Seva Bharti 2023.

Maharashtra Government will establish a Committee for the Effective Implementation of Saral Seva Bharti 2023.

TCS आणि IBPS चे प्रत्येक जिल्ह्यात सेंटर उपलब्ध नाही.

TCS आणि IBPS चे प्रत्येक जिल्ह्यात सेंटर उपलब्ध नाही.

या सर्व बाबींचा विचार करता आता महाराष्ट्र शासनाने आयटीआय, पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि संगणक उपलब्ध असलेल्या शासकीय सेंटर्स या दोन कंपन्यांना परीक्षा घेण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे