Golden Globe Awards 2023 Announced

Golden Globe Awards 2023 Announced

 The 80th edition of 2023 Golden Globes show, hosted by Jerrod Carmichael

 The 80th edition of 2023 Golden Globes show, hosted by Jerrod Carmichael

NBC आणि Peacock या प्रसारण वाहिन्यांवर याचे थेट प्रक्षेपण दाखवण्यात आले.

NBC आणि Peacock या प्रसारण वाहिन्यांवर याचे थेट प्रक्षेपण दाखवण्यात आले.